Valiutos kursai rūšys

Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
7 puslapiai

Lankstus valiutos kursas. Lankstus valiutos kursas. Lankstus ir fiksuoti valiutos kursai. Siuolaikiniu pinigu rusys. Lankstus ir fiksuoti valiutos kursai. Siuolaikiniu pinigu rusys.

TURINYS

Įvadas 3
1. Valiutos kurso sąvoka 4
1.1. Valiutos kurso nustatymo būdai 4
1.2. Valiutos pirkimo ir pardavimo kursai 5
2. Valiutos kurso sistemos 7
3. Realusis ir nominalusis valiutos kursas 10
4. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai 11
5. Skirtingų valiutoskursų sistemų palyginimas 12
6. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys 13
Literatūra 15

Įvadas

Kiekvienos valstybės ūkis, nesvarbu ar ji būtų didelis, ar mažas, sudaro pasaulinio ūkio dalį. O pasaulinis ūkis susiformavo tarptautinės prekybos dėka. Šiuo metu be tarptautinių prekių ir paslaugų mainų, ko gero, negali apsieiti nė viena valstybė. Daugelis šalių gamina tik tas prekes ir paslaugas, kurias jų sąlygomis naudinga gaminti, todėl šiuo metu, turbūt, nė viena valstybė negali visiškai apsirūpinti visomis reikmėmis. Tuomet, kai šalys specializuojasi vienų ar kitų prekių ar paslaugų gamyboje, jos priverstos keistis arba pirkti vienos kitų prekes bei paslaugas.
Pirmoji prekyba vyko mainant vieną prekę į kitą, t.y. natūriniu (barteriniu) būdu. Vėliau “…pinigų funkcijas atlikinėjo akmenys, įvairios kriauklės, žvėrių kailiai, sidabras, auksas ir kitos vertybės, kurios buvo visuotinai pripažįstamos mainų priemone” . Pinigai buvo visuotinai pripažintas ekvivalentas, tačiau visuomet kildavo problemų, kai reikėdavo dalomo ekvivalento. Tarptautiniuose prekių ir paslaugų mainuose reikėjo ir tarptautinių atsiskaitymų, tačiau esant skirtingoms valstybių valiutoms sudėtinga buvo nustatyti jų kursus, t.y. vienos šalies piniginio vieneto keitimo koeficientą į kitos šalies pinigus. Ilgainiui įsikūrė įvairių tarptautinių organizacijų, reguliuojančių pasaulinę finansų rinką, kurios sudėtinė dalis yra ir tarptautinė valiutų rinka.
Šio darbo pagrindinis tikslas – paaiškinti, kas tai yra valiutų kursai ir kokie jie gali būti. Valiutų kursai gali būti lankstūs ir fiksuoti, realieji ir nominalieji, reguliuojami ir laisvai plaukiojantys. Be šių visų kursų rūšių bus aprašyti ir šiuolaikinėje pasaulio rinkoje pripažįstami valiutų kursai.

1. Valiutos kurso sąvoka

Valiutos keitimo kursas – tai vienos šalies valiutos vienetų kiekis, reikalingas kitos šalies valiutos vienetui įsigyti. Taigi valiutos kursas parodo vienos šalies valiutos kainą, išreikštą kitos šalies valiuta. Keitimo kursas susieja įvairių šalių valiutas ir įgalina kainas ir sąnaudas palyginti tarptautiniu mastu.
Valiutos kursas yra svarbus tarptautinės valiutų sistemos elementas, kurioje tarptautinių mokėjimų sąlygos bei būdai remiasi juridinėmis nuostatomis ir papročių normomis. Valiutos kursas -...