Valdymo veiklos psichologiniai dėsningumai

 5
Microsoft Word 137 KB
17 puslapiai

TURINYS

Įvadas 2
1. Valdymo veiklos psichologiniai dėsningumai 3
2. Psichologinio poveikio metodų metodologiniai pagrindai 5
2.1. Psichologinio poveikio metodai 5
2.11 Įtikinimas 5
2.12. Įtaiga 7
2.13 Argumentacijos budai 10
2.14 Manipuliacija 14
2.2 Spontaniško poveikio metodai 19
2.4 Nespontaniniai psichologinio poveikio metodai 20
2.5 Psichologinio poveikio principai 20
3. Psichologinio poveikio metodų taikymas praktikoje 21
Išvados 23

Įvadas

Valdymas vykdomas per mažiausiai dviejų žmonių sąveiką, todėl vadovui savo veikloje būtina atsižvelgti į dėsnius, kurie nustato psichologinius procesus, tarpasmeninius santykius. Svarbus valdymo ypatumas yra vadovo poveikio pavaldiniui būtinumas. Pasiekti rezultatai labai daug priklauso nuo vadovo vadovavimo stiliaus ir nuo jo sugebėjimų daryti poveikį pavaldiniams.
Paveikti kitą žmogų stengiamasi nuo pat civilizacijos kūrimosi pradžios, tačiau idealios formulės nėra. Lietuvoje ši tema nagrinėti pradėta ne labai seniai todėl daug vadovų vis dar mano, kad pagrindiniai poveikio metodai yra įtikinimas arba prievarta. Kiti vadovai naudoja daugybę psichologinio poveikio metodų tačiau to paprasčiausiai nesuvokia ir jų nepakankamos žinios gali sukelti labai daug problemų pavaldiniams, nes netinkamas jų taikymas gali privesti pavaldinius prie įvairiausių psichologinių problemų. Šią temą pasirinkau tam, kad plačiau išsiaiškinčiau kokie yra psichologinio poveikio metodai ir kaip juos geriau taikyti, tam kad pasiekti didesnių abipusių rezultatų tarp pavaldinio ir vadovo. Darbui atlikti nagrinėjau ne tik mokslinę literatūrą, bet ir knygas kuriose autoriai remdamiesi liaudies patirtimi pateikia patarimus vadovams kaip geriau atlikti savo kaip vadovo funkcijas. Ateityje planuoju pratęsti savo darbą lygindamas psichologinio poveikio taikymą kariniame ir civiliniame sektoriuose.

1. Psichologinio poveikio metodų personalo valdyme metodologiniai pagrindai

Valdymas – tai pagrindinė veikla, nuo kurios priklauso, ar gerai organizacijos tarnauja žmonėms, kuriems daro įtaką.
Nuo organizacijos vadovų labai daug priklauso, kaip sėkmingai organizacija pasieks savo tikslus ir įvykdys socialinius įsipareigojimus. Jei vadovai gerai dirba savo darbą, visai tikėtina, kad organizacija pasieks tikslus. [vadyba J.A.F. Stoner R.E.Freeman….9psl.]

1.1. Valdymo veiklos psichologiniai dėsningumai

Valdymas, kaip žinoma, vykdomas per žmonių sąveiką, todėl vadovui savo veikloje būtina atsižvelgti į dėsnius, kurie nustato psichinius procesus, tarpasmeninius santykius, grupinę elgseną.
Atsiliepimo neapibrėžtumo dėsnis. Kita jo...