Valdymo organizacines strukturos1

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3
1.1. ORGANIZACIJOS SAMPRATA IR BŪTINYBĖ JĄ VALDYTI…………………………4
1.2. VALDYMO ORGANIZAVIMAS……………………………………………………………5
2.1. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS SAMPRATA
IR PAGRINDINIAI ELEMENTAI……………………………………………………………6
2.2. ORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS…………………………………………7
2.2.1. TRADICINĖS VALDYMO STRUKTŪROS……………………………………8
2.2.1.1. Patriarchalinė valdymo struktūra………… ……………………………8
2.2.1.2. Linijinė valdymo struktūra…………………………………………… 8
2.2.1.3. Funkcinė valdymo struktūra………………………………………………9
2.2.1.4. Štabinė valdymo struktūra……………………………………………….13
2.2.2. NAUJOSIOS VALDYMO STRUKTŪROS……………………………………15
2.2.2.1. Matricinė valdymo struktūra……………………………………………15
2.2.2.2. Divizinė valdymo struktūra………………………………………………17
2.2.2.3. Projektinė valdymo struktūra……………………………………………18
2.2.2.4. Susisiekiančių grupių formavimo valdymo struktūra……………………18
2.2.3.VALDYMO CENTRALIZACIJA IR DECENTRALIZACIJA…………………19
IŠVADOS…………………………………………………………………………………………21
NAUDOTA LITERATŪRA……………………………………………………………………22

ĮVADAS

Valdymo sandara turi labai didelę įtaką įmonės veiklai : ji gali ir skatinti įmonės veiklos plėtrą, ir ją stabdyti. Įmonės sandara turi būti tokia , kad leistų įgyvendinti veiklos strategiją. Paprastai, kintant strategijai, tenka keisti ir organizacinę valdymo sandarą. Patirtis liudija, kad kas 5-7 metai subręsta sąlygos, verčiančios peržiūrėti valdymo sandarą. Prastinant ją, panaikinant nereikalingus lygius ar grandis, galima patobulinti valdymą, padaryti jį veiksmingesnį.
Esant skirtingiems organizacinės valdymo sandaros tipams, įvairiai duodami sprendimų įgaliojimai, nurodymai, skiriasi jų vykdymo priežiūra ir kontrolė.
Man aktualu sužinoti, kas tai yra organizacija, jos samprata, kokios organizacinės valdymo struktūros būna verslo įmonėse, kuo jos skiriasi tarpusavyje. Todėl tai verta aptarti plačiau.
Šio darbo tikslas yra aptarti valdymo organizacines struktūras, išsiaiškinti jų privalumus ir...