Vakarų baltų kalbos

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

Pabandykime įsivaizduoti, kaip atrodytų pasaulis, jeigu žmonės nemokėtų kalbėti. Kažin ar pasiseks vaizduotėje tokį pasaulį sukurti. Juk kalba yra svarbiausia žmonių bendravimo priemonė, be kurios negali būti visuomenės, pažangos, kultūros. Kalba yra būtina visuomenės egzistavimo sąlyga. Bet kalba žmonėms yra ne vien tik susižinojimo ir bendravimo priemonė. Žmonės kalbėdami gali taip pat reikšti savo jausmus, pergyvenimus. Tai leidžia jiems kurti vadinamuosius dvasinius turtus, visų pirma – grožinę literatūrą. Kalba yra neįkainojamas žmonių turtas, kurį sunku pervertinti.
Dabar pasaulyje yra apie 300 įvairių kalbų, kurios pagal savo kilmę grupuojasi į daugelį giminiškų kalbų šeimų. Gausiausia iš visų tų šeimų yra indoeuropiečių kalbos. Šiai kalbų šeimai priklauso ir Baltų kalbos. Argi neįdomu būtų daugiau sužinoti apie Baltų kalbas, kurioms priklauso ir mūsų gimtoji kalba?
Baltų protėvynė buvo Dnepro aukštupio, Nemuno, Priegliaus baseinuose ir kituose plotuose, kuriuose einant nuo Baltijos jūros, baltai šiaurėje bei šiaurės rytuose ribojosi su finais, pietų rytuose – su iranėnais, pietuose – su slavais, pietų vakaruose – su venetais. Tuose plotuose egzistavusi baltų prokalbė turėjo nemaža tarmių (šnektų), kurias galima sugrupuoti į : 1) centrinių tarmių arealą ir 2) periferinių (pakraščiuose esančių) tarmių arealą. Baltų tarmių arealo – jo vakarinėje dalyje (dab. rytų Lietuvoj ir dab. vakarų Baltarusijoj), kurioje V-VII a. susiformavo lietuvių tarmių grupė, tai yra lietuvių kalba.
Nuo mūsų eros I tūkstantmečio pabaigos beliko tie baltai, kurie iš tradicijos yra vadinami 1) vakarų baltais ir 2) rytų baltais.

1. Vakarų baltų kalbos
Iš vakarų baltų žinomiausi yra prūsai. XIII a. buvo šios prūsų gentys: pamediniai (Pamedi), pagudėnai (Pagudė), varniai (Varnė, arba Varnija), notangai (Notanga, arba Notangija),...