Vaikų seksualinė prievarta

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Vaiku seksualine prievarta referatai. Vaiku seksualine prievarta referatai. Seksualiniai nusikaltimai referatas. Vaikų seksualinė prievarta. 8 (104),. Vaiku seksualine prievarta referatas. Seksualiniai nusikaltimai referatas. Seksualiniai nusikaltimai pries vaikus izanga. Vaikų seksualinė prievarta. 8 (104),.

Vaikų seksualinė prievarta

ĮVADAS

1. ĮVADAS
2. Bendra charakteristika.
3. Seksualinę prievartą apibrėžiančios sąvokos.
4. Vaikų seksualinės prievartos priežastys.
5. Seksualinės prievartos simptomai.
6. Vaikų seksualinės prievartos pasekmės.
7. Galimi sprendimo būdai.
8. LITERATŪROS SĄRAŠAS.

ĮVADAS

Prievarta, kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ją aprašo įvairūs autoriai nuo pačių ankstyviausių rašytinių šaltinių- Biblijos, Egipto ar Babilono raštijos pamiklų, Homero poemų ligi šių dienų. Prievartavaizduojama labai įvairiais pavidalais- nuo didvyriškumo iki nusikaltimo. Šį požiūrių nenuoseklumą atspindi posakis: “ Kai žūsta vienas žmogus- tai tragedija, kai žūva tūkstančiai- tai politika“.
Masinės informacijos priemonių dėka dabartiniu metu Lietuvoje atsiranda vis daugiau erotikos ir pornografijos šaltinių. Tai labai galingos priemonės, galinčios ptraukti ir žiūrovus, ypatingai paauglius ir jaunimą. Iš tikrųjų mažai kas gali visiškai atsispirti tokiai traukai. Įvairiais būdais skleidžiama pornografija tiesiog pavergia vis dugiau jaunimo. Jaunystei būdingas troškimas viską matyti, viską išgirsti, viską asmeniškai bent vieną kartą patirti. Čia ir yra tas kabliukas, kuris užkabina ir traukia į sekso labirintą, nes norima patirti ir visus kitus kuo didžiausius malonumus. Pornografijos pavergimui stiprėjant, silpnėja vidinio balso pojūtis, nyksta atsakomybė už asmeninio elgesio pasekmes. Tokiomis aplinkybėmis sekso ir smurto nusikaltimų daugėja.
Tūkstančiai Lietuvos žmonių, paslydę ant labai trapaus ekonominio pagrindo ir neatsilaikę prieš pereinamojo laikotarpio skurdą bei vertybių krizę, palūžę, praranda gebėjimą tinkamai atlikti tėvo ir motinos pareigas. Neretai tai pasireiškia nepakankama vaiko priežiūra, emocinės šilumos stoka, ir ne taip retai- tėvų elgesiu, sukelinačiu tiesioginį pavojų vaiko fizinei ir dvasinei sveikatai.


Lytinis (seksualinis) smurtas suprantamas keliomis prasmėmis. Tai seksualinis priekabiavimas. Tai aukos privertimas stebėti lytinį aktą; prievarta liesti kito lytinius organus, pasinaudojant aukos baime, fiziniu bejėgiškumu, psichikos sutrikimais, auką glamonėti. Tai prievartinis oralinis, analinis, genitalinis kontaktas Tai bet koks kontaktas tarp suaugusiojo ir seksualiai nesubrendusio vaiko, suaugusiam siekiant pasitenkinimo; ar bet koks seksualinis kontaktas su vaiku, naudojant jėgą, grasinimus, meluojant, jog vaiko dalyvavimas tame kontakte yra nekenksmingas vaikui; seksualinis kontaktasd su vaiku, kuriam negali duoti informuoto sutikimo dėl amžiaus , jėgos skirtumo ar santykių su suaugusiuoju...