Vaiko teisės

Referatas
 5
Microsoft Word 75 KB
8 puslapiai

Įvadas

Žmogaus teisės šiandieniniame pasaulyje tapo viena iš labiausiai gvildenamų temų. Ypatinga vieta sprendžiant žmogaus teisių klausimus, skiriama ir vaiko teisėms. Šiandien dar daug vaikų patiria smurtą, nepriteklių, jaučiasi nesaugūs. Kaip parodė praktika, vaikų teisių ir teisėtų interesų kartais nepaiso ne tik pedagogai, bet ir artimiausi vaikams žmonės – tėvai. Deja, tenka pripažinti ir tai, kad pačių vaikų tarpusavio santykiai taip pat būna atšiaurūs, paremti jėga, smurto demonstravimu, todėl vis dažniau visuomenės išreiškiamas susirūpinimas, jog dėl viešai deklaruojamų tik vaiko teisių pradedama pamiršti, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, vaikas privalo prisiimti ir pareigas, o savo veiksmais nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Vaikas turi teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialiniai raidai. Prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu, dvasiniu ugdymu, išlaikyti juos, sudaryti palankias visapusiškos ir darnios raidos sąlygas, kad jie būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje – visų pirma yra tėvų pareiga. Būtent tėvai turi didžiausią pareigą rūpintis vaikais, aiškinti jiems teises, o tuo pačiu priminti ir apie pareigas.
Šiame darbe aš pabandysiu išanalizuoti dokumentus, reglamentuojančius Vaiko teises ir pareigas, bei pateiksiu dviejų vidurinių mokyklų vidaus tvarkos taisyklių ir mokymosi sutarties analizę, kuriose išdėstytos mokinių teisės ir pareigos bei pačių sąvokų sampratą.

-2-

2.Vaiko teisės ir pareigos.
2.1.Vaiko teisių ir pareigų samprata bei jos vieta visuomenėje.

Vaikai yra viena labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių - dėl amžiaus ypatumų, specifinės padėties šeimoje ir visuomenėje, tad jie ypač jautriai reaguoja į patiriamas nesėkmes, juos supančių žmonių santykius, nuotaikas. Todėl vaikui turime duoti visa, kas geriausia, o imdamiesi bet kokių vaiką liečiančių veiksnių pirmiausia turime įvertinti ir atsižvelgti į vaiko interesus, įsitikinti, kad savo elgesiu nesudrumsime vaikystės svajonių, neatimsime galimybės vaikams į pasaulį žvelgti plačiai atmerktomis ir šviesiomis akimis.
Siekiant užtikrinti rūpinimąsi kiekvieno vaiko gerove, pradėti spręsti apleistų, išnaudojamų, smurtą bei kitokį netinkamą elgesį patiriančių vaikų problemas, 1989 m. Jungtinių Tautų Organizacija priėmė Vaiko teisių konvenciją. Lietuvos Respublika ją ratifikavo 1995 m. Kad Vaiko teisių konvencijos nuostatos būtų įgyvendintos, pirmiausia jas reikia žinoti. Todėl didžiausias dėmesys ir turi būti skiriamas visuomenės...