Vaiko sunkumai

Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

REFERATAS

VAIKO ASMENUBĖS RAIDA ŠEIMOJE
IR MOKYKLOJE

Darbo vadovas:
N. Leikus


KĖDAINIAI
2003

TURINYS

REFERATAS 1
TURINYS 2
ŠEIMA 3
VAIKO SUNKUMAI 3
PSICHOLOGINĖ PARAMA ŠEIMAI 4
VAIKO SANTYKIAI SU ŠEIMA 5
ASMENYBĖS RAIDOS YPATYBĖS MOKYKLINIAME AMŽIUJE 6
MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KONFLIKTAI 6
AŠ VAIZDO RAIDA MOKYKLINIAIS METAIS 7
LITERATŪRA 9

ŠEIMA

Lietuviai turi šimtametes tradicijas. Tačiau šeimos savybės, jos vertybių samprata, jos reikšmė žmogui amžių kaitoje, buvo nevienodos, neretai tikrieji šeimos santykiai būdavo iškreipti. Šeima – tai pirmiausia galimybė mylintiems žmonėms būti drauge, rūpintis vienas kitu, sukurti būtina gyvenimo ritmą, turėti ir auklėti vaikus. Šeimą galima suvokti kaip konkrečią sutuoktinių, vaikų ir tėvų tarpusavio santykių visumą, kaip mažą socialinę grupę, kurios narystę sieja santuokos ir giminystės ryšiai, bendras ūkis ir savitarpio dorovinė atsakomybė.
Šeima – svarbiausias veiksnys, apsprendžiantis vaiko asmenybės tapsmą. Šeimos ryšiai bei tėvų santykiai su vaiku šiam yra pirmasis ir įtaigiausias bendravimo modelis.
Pagrindinis šeimos bruožas yra dvasinė ir fizinė tėvų ir vaikų sąveika. Šeima pati pirmoji teikia vaikui pradinį aplinkos ir gyvenimo reiškinių sprendimą. Vaiko tikrovės supratimas prasideda nuo pastovių santykių su tėvais, su daiktais. Nuo to kaip prasideda ir stiprėja jo bendravimas su jam artimais suaugusiais, toks išaugs vaikas.

VAIKO SUNKUMAI

Vaiko psichologiniai sunkumai dažnai taip pat priklauso nuo santykių šeimoje, o norint juos pašalinti, reikia pakeisti vaiko vaidmenį ir bendravimo su juo stilių.
Tai pripažįsta daugelis tėvų, todėl psichologui lengva susieti vaiko sunkumus su šeima, tačiau dauguma nenori vaiko konsultavimo išplėsti į visos šeimos konsultavimą, nenori keisti nei savo gyvensenos, ne bendravimo su vaiku, o siekia patarimo, kaip veiksmingiau ir sparčiau jį paveikti. Todėl psichologui nustačius, kad vaiko sunkumai susiję su šeimos santykiais, sudėtinga juos iš esmės koreguoti, nes tėvai dažnais atvejais per mažai skiria laiko vaikui ir jų tarpusavio santykiams suprasti ir perprasti.
Dažnai vaikai nukenčia, dėl santykių šeimose, nes per mažai jiems skirto laiko priveda prie tam tikros krizės šeimoje. Juk vaikai būdami darželyje ar mokykloje didele dalį laiko praleidžia be tėvų. Tuo tarpu tėvai dirbantys darbuose, pavargsta ir dažnai grįžę namo neranda pakankamai laiko vaikams. Tai daugelyje atveju sukelia vaiko asmenybės problemas. Juk vaikas mažai bendrauja su tėvais o kartais ir su aplinkiniais, tuomet...