Vaiko socializacija dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

Referatas vaiko socializacija. Referatas vaiko socializacija.

Atkūrusi nepriklausomybę, Lietuva ryžtingai žengė demokratinės visuomenės kūrimo ir rinkos ekonomikos link. Ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai paveikė daugelio Lietuvos žmonių gyvenimą. Nepriklausomoje Lietuvoje gimė jau 375 tūkstančiai vaikų. Prieš vienuoliką metų pasaulio viršūnių susitikime vaikų klausimais pasaulio vadovai prisiėmė bendrą įsipareigojimą ir išleido neatidėliotiną visuotinį kreipimąsi, kad kiekvienam vaikui būtų suteikta geresnė ateitis. Pirmais dešimtmetis po Lietuvos nepriklausomybės buvo netolygus vaiko gerovės atžvilgiu. Per tuos dešimt metų susikūrė vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri dabar yra kiekvienoje savivaldybėje, pradėtos kurti socialinės institucijos, mokyklose bei kitose ugdymo institucijose buvo steigiami socialinių pedagogų (socialinių darbuotojų) etatai. Tai tik rodo, kad Lietuva rūpinasi vaikų gerove. Vaikų padėtis tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, yra glaudžiai susijusi su socialinės politikos ir socialinės apsaugos sferomis. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pastaraisias metais vaikų gerovės problemos yra aktyviai diskutuojamos ir analizuojamos.
Socializacija - vaikystėje prasidedantis procesas: išmokdamas visuomenės normų, dėsnių ir gyvenimo būdo, asmuo tampa visuomenės nariu. Didžiausią įtaką vaikui socializacijos metu turi:
 šeima (šeimos nariai – socializacijos agentai). Šeima išlieka esminiu ateinančios kartos socializacijos sėkmę lemiančiu veiksniu. Kol kas niekas su tuo negali konkuruoti ir ypač motinos, laiduojančios emocinę – jausminę atmosferą, ryšių gilumą, šilumą poveikiu vaiko socializacijai.
 mokykla (mokytojai, knygos);
 bendraamžiai;
 televizija;
 darbas;
 religija;
 kitos institucijos.
Žmogaus socialinė raida – tai procesas, kuris plečia žmonių pasirinkimo galimybes. Žmogaus socialinė raida tai labai sudėtingas procesas. Bet kuriame išsivystymo lygyje žmogus privalo turėti galimybę pasirinkti tris svarbiausius dalykus: ilgai ir sveikai gyventi, įgyti žinių bei apsirūpinti ištekliais, kurie yra reikalingi tam, kad pasiekti normalų gyvenimo lygį. Žmogaus socialinė raida vien tais dalykais neapsiriboja. Asmens ir visuomenės gerovė priklauso ne tik nuo pajamų didžio, bet ir nuo to, kaip tos pajamos būs naudojamos ateityje.

Socializacija - procesas, kurio metu visuomenės kultūra perduodama vaikams, siekiant formuoti iš kūdikio individualybę, paklūstančią tam tikroms kultūros tradicijoms ir socialinėms normoms. Bendrai socializacija apima individo kultūrinį bei socialinį tobulėjimą ir individo vystymą. T. Parson ir R. Bales pažymėjo, kad socializacija, kuri vyksta šeimoje ar...