Vaikinimas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 77 KB
9 puslapiai

ĮVAIKINIMAS

REFERATAS

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………3
1.Tarptautinio įvaikinimo reikalavimai …………………………………….…4
2. Tarptautinio įvaikinimo reikalavimai keliami įvaikintojams…………….……6
3.Tarptautinio įvaikinimo sąlygos ir tvarka……………………………………….7
3.1 Būtinos sąlygos pradėti įvaikinimo procesą…………………………………7
3.2 Papildomos sąlygos…………………………………………………………10
4.Įvaikinimo pripažinimas ir įvaikinimo paslaptis………………………………11
Išvados…………………………………………………………………………….12 Literatūros sąrašas………………………………………………………………13

ĮVADAS

Įvaikinimo problema yra aktuali visame pasaulyje.
Šeima - tai pagrindinė visuomenės ląstelė, kuriai turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba. Vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas pilnoje šeimoje, jausdamas meilę, laimę, ir supratimą. Vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos tiek iki gimimo, tiek ir po jo.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje sakoma, kad vaikas turi teisė augti savo šeimoje, tačiau dėl objektyvių aplinkybių kartais vaikai netenka savo šeimos aplinkos ar dėl savo interesų negali tokioje aplinkoje būti, tuomet vaikams turi būti suteiktas atitinkamas priežiūros būdas: globa (rūpyba), institucinė priežiūra ar įvaikinimas.
Vaikų poreikis augti šeimoje, kad vaikas būtu saugus, pripažįstamas daugelyje pasaulio šalių ir tai leidžia įvaikinimo santykiams vystytis tarptautiniu mastu.
Šio darbo tikslas: išsiaiškinti reikalavimus, kurie yra keliami tarptautiniam įvaikinimui? Aptarti tarptautinio įvaikinimo sąlygas bei tvarką. Išnagrinėti reikalavimus, kurie yra keliami įvaikintojams.

1. Tarptautinio įvaikinimo reikalavimai

Vaiko teisių konvencijoje (Žin.,1995, Nr.60-1501) sakoma, jog šeimai, kaip pagrindinei visuomenės ląstelei ir natūraliai visų jos narių, ypač vaikų, augimo ir gerovės aplinkai, turi būti suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad šeima galėtų prisiimti visas pareigas visuomenei. Konvencijoje akcentuota ir tai, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas meilę, laimę, ir supratimą. Vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės...