Vadybos teorijos raida2

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Mokslinio valdymo mokykla

Frederickas W. Tayloras, Henry L. Ganttas, Frankas Ir Lilian Gilbrethai sukūrėprincipų visumą, žinomus kaip mokslinio valdymo teoriją, kad padidintų darbo našumą.
Mokslinio valdymo teorija: vafybos kryptis, suformuluota W. Tayloro ir kitų 1890-1930 metais, siekusi moksliškai nustatyti geriausius bet kurios užduoties atlikimo metodus, taip pat parinkti, apmokyti ir motyvuoti darbininkus.

Mokslinio valdymo teorijos principai:
1. Siekiama nustatyti geriausią kiekvienos užduoties atlikimo būdą, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už savo užduotį;
2. Administracijos ir darbininkų bendri interesai – didinti darbo našumą;
3. Kvalifikacijos kėlimas.


Privalumai Trūkumai
1. Premija – kiekvienos dienos užduotį įvykdęs darbininkas gaudavo 50 centų premiją.
(Henry L. Gantas)
1. Ankstesnės darbo normos didėjimas – jei darbininkai norėjo daugiau užsidirbti, tai turėjo viršyti savo ankstesnes darbo normas.
2. Vadovų rūpestis darbininkų sveikata ir gerovės kėlimas
(L. ir F. Gilbrethai) 2. Ribotumas – darbininkai bijojo, kad dirbdami sunkiau ir spatesniais tempais dirbama, jie greičiau išseks fiziškai ir neišvengiamai bus atleisti iš darbo.

3. Įnašas – šiuolaikinės konvejerio linijos greičiau pateikia baigtus gaminius, negu Tayloras galėjo įsivaizduoti; gamybos kalendorinio planavimo atsiradimas.
3. Per didelis dėmesys darbo našumui, sudarė prielaidas darbibinkų išnaudojimui, ilgametę nesantaiką tarp aministracijos ir darbininkų.
4. Atskyrė planavimą nuo darbo tobulinimo, tuo izoliuodamas darbininką nuo atsakomybes tobulinti darbą.

Klasikinės organizacijos teorijos mokykla

Vadybos mokyklos įkūrėju vadinamas Henris Fayolis. Daugiausia dėmesio jis skyrė valdymui ir visai organizacijai.
Klasikinės organizacijos teorija: ankstyvasis Henrio Fayolio mėginimas...