Vadybos raida Lietuvoje2

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiaiVadybos referatas
VADYBOS RAIDA LIETUVOJE


2000 Vilnius

TURINYS

1. Kas yra vadyba?

2. Vadybos mokslo ištakos

3. Vadybos raida Lietuvoje
3.1. 1918 – 1940 metai
3.2. Sovietinis laikotarpis
3.3. 1990 – 1997 metai

4. Išvados

5. Literatūra

Kas yra vadyba?
Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje
Mokslinės vadybos idėjos, gimusios mūsų amžiaus pradžioje, gana greitai pasiekė Lietuvą. Jau pirmame Respublikos gyvavimo dešimtmetyje ekonominio pobūdžio žurnaluose pasirodė straipsnių šiais klausimais. Mokslinės vadybos teorija sukūrė JAV ir Vakarų Europos inžinieriai praktikai, tuo tarpu Lietuvoje pradinė šio mokslo bazė buvo visai kita: tarp pirmųjų F. Teiloro, A. Fajolio, H. Fordo idėjų propaguotojų ir populiarintojų buvo chemikas prof. J. Šimkus, prof. V. Raulinaitis, teisininkas, agronomas S. Macevičius.
Naujas vadybos vystymosi Lietuvoje etapas prasidėjo apie 1935 m. atvykus į Kauną patyrusiam vadybos specialistui, pirmajam mūsų tautiečiui – šio darbo profesionalui inžinieriui Vytautui Andriui Graičiūnui. Didelis jo nuopelnas – mokslinės vadybos idėjų, ypač F. Teiloro mokslo, propagavimas Lietuvoje. 1938 m., kai buvo įsteigta Mokslinės vadybos draugija, jo veikla įgijo sistemingą, organizuotą pobūdį. V. Graičiūnas buvo šios draugijos steigimo iniciatorius ir pirmasis jos pirmininkas, o steigėjų branduolį sudarė Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo vadybos specialistai – kauškiai, inžinieriai, ekonomistai. Draugijos tikslas buvo tyrinėjimais, diskusijomis, spauda ir kitomis tinkamomis priemonėmis kelti lietuvių ūkinį pajėgumą ir ekonominę gerovę, praktiškai taikant vadybos dėsnius. Pagrindinė draugijos veiklos sfera buvo vadybos, organizavimo pradų, pagrindinių dėsnių pažinimas bei propagavimas. Mokslinės vadybos draugija mūsų ekonomikai, visuomenei atliko nemažą ir naudingą darbą platindama naujausias vadybos idėjas, mokydama gero, racionalaus valdymo pradų visus, kurie tuo domėjosi, - gamybos, įstaigų vadovus, specialistus.
1940 m. vasarą Vadybos draugija buvo uždaryta, kaip ir daugybė kitų to meto visuomeninių organizacijų. Ir ta pauzė truko maždaug iki 1960 m.
Kalbėdami apie vadybos propaguotojų rašinių tematika, turime pripažinti, kad čia matome darbus, kurie nagrinėja ne vien vadybos, bet ir gretimų sričių – darbo organizavimą, apmokėjimo, kovos su biurokratija, intelektualinio darbo organizavimo – problemas. Vienas iš įdomesnių darbų yra palyginti nedidelis, bet labai reikšmingas teorinis V. Graičiūno darbas “Organizacijos vidiniai ryšiai”. Svarstydami valdymo...