Vadybos paskaitų

Vadybos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 131 KB
17 puslapiai

[pic]
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
VADYBOS KATEDRA

Vadybos paskaitų konspektas

Kaunas, 2002

VADYBOS IR VALDYMO SAMPRATOS

Verslo įmonės kaip valdymo objektas

Vadyba yra mokslas, kuris priklausomai nuo pasirinkto valdymo objekto
gali turėti skirtingą apibrėžimą. Tačiau tuose skirtinguose apibrėžimuose
egzistuoja vienas bendras momentas, pagal kurį gali būti išryškinta vadybos
esmė.
Vadyba – tai mokslas, kaip valdyti save, norint egzistuoti vidinėje
ir išorinėje aplinkoje ir kaip valdyti kitus dirbant grupėje arba
kolektyve.
Kitais žodžiais vadyba – tai mokslas, kaip nukreipti žmonių veiklą
norima linkme (savo ir kitų žmonių).
Vadybos mokslas apima valdymo principus, valdymo metodus ir valdymo
priemones.
Valdymas – tai vadybos mokslo taikymas pasirinktoje mokslo sferoje.
Valdymas – tai veikla arba procesas, kurią kuriantys kiti subjektai yra
motyvuojami veikti taip, kad būtų pasiekti vadovo numatyti tikslai.
Valdymas siaurąja prasme tai kiekvieno individo savęs motyvavimas, kad būtų
pasiekti savieji tikslai. Kadangi individų tikslai dažnai nesutampa su
kolektyvo tikslais reikia atskirus individus motyvuoti taip, kad šį
prieštaravimą kuo labiau sušvelninti. Tik tai pasiekus valdymas įgauna
prasmę ir duoda rezultatus.
Labai dažnai vadovas vienareikšmiškai primeta savo tikslus
pavaldiniams ir to pasėkoje valdymas transformuojasi į anarchiją. Vadovas
įmonėje turi daug galių kaip veikti pavaldinį ir turi mokėti tomis galiomis
pasinaudoti priklausomai nuo individo potencialių galimybių priimti vienos
ar kitos galios pasireiškimą. Vadovo galios: prievarta, įsakymas, atpildas
arba motyvavimas, žinojimas arba psichologinė galia.
Valdymo proceso pasėkoje gimsta valdymo sprendimai, kurie kreipia
veiklą norima linkme. Ir jei visos galios panaudotos tinkamai, tai
reglamentuota veiklos tvarka netrikdo atlikėjų ir visi atlikėjai sąmoningai
siekia tikslo (jau dažnai kolektyviškai suderinto).
Jeigu mes kaip objektą parenkame atskiras mokslo rūšis arba atskiras
verslo rūšis valdymas apibrėžiamas skirtingai, priklausomai nuo to, ką
pasirinktas objektas laiko prioritetu. Tuomet žmonių valdymo elementai
tampa baze konkretaus tikslo sukūrimui. Kibernetikai valdymą apibrėžtų
taip: tai sistemos pervedimo į naują iš anksto numatytą būklę procesas.
Ekonomistai valdymą galėtų apibrėžti taip: didinti įplaukas, mažinti
išlaidas, kad grynųjų pinigų masė didėtų. Didinti pajamas, mažinti
sąnaudas, kad pelno masė didėtų.
Valdymas organizacijos prasme, tai veikla, kuri atkuria tvarką,
pažeistas...