Vadybos darbas

 5
Microsoft Word 121 KB
15 puslapiai

KAUNO KOLEGIJOS
Ekonomikos ir teisės fakultetas

Įstaigų ir įmonių administravimo katedra

Specializacijos kursinis darbas

Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertas

Paruošė: AD gr. stud.

Vadovė: vyr. dėstytoja

Kaunas 2004

TURINYS

ĮVADAS 3
1. DARBO NAŠUMAS IR PERSONALO VALDYMAS 4
2. POREIKIAI – PERSONALO PAŽINIMO IR MOTYVAVIMO PAGRINDAS 6
3. MATERIALINIO SKATINIMO SISTEMA 10
4. MORALINIO SKATINIMO SISTEMA 14
5. UAB „SENUKAI“ MOTYVACIJA 19
5.1. Įmonės apibūdinimas 19
5.2. Įmonės personalas 20
5.3. Darbuotojų motyvavimas 23
IŠVADOS 25
LITERATŪRA 26

ĮVADAS
Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą apie didesnį užmokestį ar geresnes darbines sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais, kadangi geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniam pasisekimui ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija - pinigai. Esą kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti - didesnę algą.
Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirūpinančios kompanijos bent kartą per metus stengiasi ištirti mikroklimatą ir darbuotojų lojalumą įmonei.

Motyvacija – tai poreikis arba vidinė paskata, skatinantys veikti siekiant tam tikro tikslo. Kiekvienam žmogui yra svarbu, kad jis galėtų patenkinti visus poreikius ir lūkesčius.
Darbo tikslas:
Išanalizuoti darbuotojų motyvavimo būdus ir jų poveikį įmonės valdymui.

Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti personalo motyvavimo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.
2....