Vadybos referatai

Turinys. Įvadas. Kokybės sistema jos sukūrimas ir įdiegimas. ?kokybės vadovas?. Kokybės sistemos sertifikavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Paskutiniais metais ekonomikoje stebima tendencija kurioje kokybės rodiklis užima lyderiaujančią poziciją produkcijos gamyboje bei jos tolesniame realizavime. Produkcijos kokybė įskaitant jos naujumą techninį lygį gamybos ...
Vadyba,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Prekių klasifikavimas. Prekių klasifikavimo požymiai. Prekių klasifikavimo rūšys. Ne maisto prekių klasifikavimas. Maisto prekių klasifikavimas. Prekių mokomasisi klasifikavimas. Marketingas. Priedas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Vienas iš svrbiausių komercinio prekių mokslo uždavinių yra mokslinis prekių klasifikavimas. Verslo įminės gamina ...
Vadyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Įžanga. Ii. 7-s teorija. Ii. Trumpai apie t. Petersą ir r. Watermaną. Ii. Pavyzdinių kompanijų pavyzdingo elgesio pavyzdžiai. Ii. -s teorijos ?pamatai?. Ii. -s teorijos gimimas. Ii. -s modelis. Ii. Teorijos taikymas pavyzdinių kompanijų tyrimas remiantis 7-s modeliu. Ii. Orientacija į veiksmą. Ii. Orientacija į vartotoją. Ii. Savarankiškumas ir verslumas. Ii. Maksimalus ...
Vadyba,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Personalo ugdymo sistema. Personalo ugdymo turinys. Personalo mokymas. Mokymų poreikio nustatymas. Mokymų planavimas. Vidiniai mokymai įmonėje. Mokymų rezultatų įvertinimas. Mokymo paslaugų tiekėjai lietuvoje. Darbuotojų mokymai ir gebėjimų ugdymas lietuvos įmonėse. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Įvadas. 200 metų ekonominė sėkmė buvo ...
Vadyba,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Konferencijų organizavimas ir planavimas. Konferencijų rūšys. Probleminė konferencija. Tikslo konferencija. Informacinė konferencija. Motyvacinė konferencija. Mokymo konferencija. Pasiruošimas konferencijai. Vietos parinkimas. Tema ir darbotvarkė. Dalyviai. Konferencijos eiga. Vidinės nuostatos. Dialogai. Dalyvio kalbos pertraukimas. Formulavimo standartas. Apibendrinimas. ...
Vadyba,  Referatai,  16 psl.
2011 06 25
Po karo tsrs vyriausybė išanalizavusi naftos produktų eksporto kelius iš. Rusijos gamyklų į vakarų rinkas geografiniu požiūriu tinkamesnius. Pripažino klaipėdos uostą. 1956m. Miesto valdžia pritarė maskvos sprendimui. Steigti naftos bazę esamo naftos uosto teritorijoje ir skyrė 6ha sklypą. 1959m. Lapkričio 27d. Klaipėdos naftos eksporto ir perpylimo bazė pradėjo. Savo veiklą ...
Vadyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????????????????. Kainos samprata ir rūšys????????????????????????. Veiksniai darantys įtaką kainodaros sprendimams?????????. 6. Vidiniai kainodaros proceso veiksniai?????????????????????. ?. Išoriniai kainodaros proceso veiksniai??????????????????????. Kainodaros tikslai???????????????????????????. Pagrindiniai kainodaros metodai??????????????????. ?. ...
Vadyba,  Referatai,  47 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Referatas. ?europos sąjungos institucijos?. Įvadas. 5 svarbiausios institucijos – parlamentas taryba komisija europos teisingumo teismas ir auditorių teismas privalo veikti es sutartimi joms ?suteiktų įgaliojimų ribose?. Nežiūrint atskirų europos sąjungos sutarties dalių nesklandumų iki šiol gyvuojančios institucijos veikia. Bus taikomas tas pats nutarimų priėmimo mechanizmas. ...
Vadyba,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Valdymo struktūra. Vadovavimo stiliai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Racionalus vadovo laiko taupymas. Kada ir kaip pavesti užduotis kitiems. Ką reiškia užduotis pavesti kitiems. Kiekvienas vadovas turėtų daugiau darbų pavesti kitiems. Kaip darbai pavedami kitiems. Sėkmingo užduoties pavedimo elementai. Požiūriai į delegavimą. Delegavimas ?už?. Delegavimas ...
Vadyba,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Sąvokos. Visuotinės kokybės vadyba ir jos esmė. Produkto kokybės valdymas ir kontrolė. Produkto konkurencinis potencialas. Kokybės kontrolės samprata. Kokybės kontrolė x įmonėje. Savikontrolės priemonės x įmonėje. Veiksniai įtakojantys maisto saugą. Išvados. Literatūra. Įvadas. Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo ...
Vadyba,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Atsargų apibūdinimas. Atsargų paskirtis. Atsargų rūšys. Atsargų valdymas. Pagrindiniai atsargų valdymo principai. Atsargų sudarymo uždaviniai. Klasikiniai atsargų modeliai. Atsargų nustatymas kintamomis sąlygomis. Atsargų laikymo sąnaudos. Atsargų įtaka įmonės pelningumui. Teorinių žinių taikymas praktikoje. Išvados. Literatūra. Įvadas. Įmonės ...
Vadyba,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės veiklos charakteristikasiekiami tikslaiteikiamos paslaugos. Detalizuoti įmonės atliekami darbai ir funkcijos bendrųjų vadybos funkcijos aspektu. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Pagrindiniai įmonės padaliniai. Padalinių pareigybių-darbo vietų pavadinimai ir skaičiai. Organizacinė valdymo struktūra kurioje atsispindi ...
Vadyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Darbo vietų ir darbuotojų suderinamumo principas. Darbo vietų vertinimas. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbuotojų vertinimas. Kas turi vertinti darbuotoją. Pagrindiniai darbuotojų vertinimo metodai. Grafinės vertinimų skalės metodas. Alternatyvaus rangavimo metodas. Porinio palyginimo metodas. Priverstinio ...
Vadyba,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25