Vadybos referatai

Turinys. Įvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. A. Maslowo poreikių hierarchijos teorija. Dviejų veiksnių teorija. Erg teorija. Teorija x ir teorija y. Šiuolaikinės motyvavimo teorijos. Mcclelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo arba tikslų nustatymo teorija. Pastiprinimo arba paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių vilčių ...
Vadyba,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Turizmo raida pasaulyje. Kaimo turizmo vystymasis užsienyje. Lietuvos kaimo turizmo istorija. Europos sąjungos kaimo politika. Lietuvos nacionalinė turizmo politika. Kaimo turizmas valstybiniu požiūriu. Ii. Kaimo turizmas šiuolaikinėje lietuvoje. Lietuvos kaimo plėtra. Kaimo turizmo įtaka lietuvos vietinei bendruomenei. Rekreacijos ištekliai lietuvoje. Gamtiniai ...
Vadyba,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kalbėdami apie savo atžalą tėvai jau daugelį metų taip dažnai kartoja frazę jis arba ji turi gabumų tačiau jų nepanaudoja kad ji virto kliše. Nedaugelis iš mūsų visiškai arba net iš dalies išnaudoja savo potencialą todėl su šiuo teiginiu sutiksime. Tomas edisonas pabrėždavo atkaklaus darbo svarbą siekiant sėkmės sakydamas genijus yra vienas procentas įkvėpimo ...
Vadyba,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Įvadas. Transportas ilgai buvo laikomas strategine ekonomikos šaka nuo kurios priklauso valstybės saugumas. Dėl to daugelyje valstybių narių transporto sektorius buvo valstybės monopolija nepaklūstanti rinkos taisyklėms. Transporto politika plėtojosi kaip vieningos rinkos kūrimo dalis. Todėl didžiausią bendrijos acquis transporto srityje dalį sudaro teisės aktai kuriais nustatomi ...
Vadyba,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Klaipėdos universitetas. Sveikatos mokslų fakultetas. Rekreacijos ir turizmo katedra. Referatas. Rekreacijos ir turizmo sistema lietuvoje. Darbą atliko ku lietuvių filologijos. Ir švedų kalbos bakalaurė. Aušra joneliūnienė. Klaipėda. 2003 liepos 7 d. Turinys. Įvadas. Turizmo ir rekreacijos samprata bei turinys. Turizmo samprata jo formų ir rūšių. Įvairovė. Rekreacijos samprata ...
Vadyba,  Referatai,  24 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Paklausa ir pasiūla. Paklausos analizė ir įvertinimas. Elastingumas. Paklausos ir pasiūlos esmė. Paklausa – prekės ar paslaugos kiekio kurį pirkėjai nori ir gali nusipirkti per tam tikrą laiką ryšys su prekės paslaugos kaina kai visi kiti paklausą veikiantys veiksniai nesikeičia. Prekės paklausa – ne vienkartinis aktas bet nuolat vykstantis procesas prekių ir paslaugų rinkoje ...
Vadyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Dabartinių lietuvos mokesčių atsiradimo istorija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mokesčiai. Rusijos imperijos ir kaizerinės vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Tarpukario nepriklausomos lietuvos mokesčiai. Lietuvos sovietų sąjungos sudėtyje mokesčiai. Dabartinė mokesčių sistema. Mokesčių sistemos analizė ir pagrindinių mokesčių tipų lietuvoje ...
Vadyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas????????????????????????????????. Vadovavimo esmė????????????????????????. Vadovavimo stilių klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius orientuotas į darbą į žmogų. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Literatūra. Įvadas. ?vadovavimas ...
Vadyba,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Visiems gerai suprantama profesinių pakenkimų rizika dirbant atominėje. Elektrinėje statyboje medžio padirbimo įmonėse ir t. T. Biurai raštinės. Ir įstaigos dažniausiai priskiriamos saugiai ir nekenksmingai darbo. Aplinkai. Tradicinėse šių įstaigų darbo vietose kai pagrindinės darbo. Priemonės buvo rašiklis ir popierius darbuotojas atlikdavo eilę fizinių. Veiksmų ir turėjo ...
Vadyba,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Įmonės įvaizdis. Apibrėžimai. Įvaizdį įtakojantys veiksniai. Įmonės įvaizdžio kūrimo principai. Įmonės komunikacija. Komunikacijos formos ir priemonės. Komunikacijos tikslai skirtingose paslaugų vartojimo fazėse. Komunikacija prieš paslaugų vartojimą. Komunikacija vartojant paslaugas. Komunikacija po paslaugos vartojimo. Komunikacija ir įvaizdžio ...
Vadyba,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Išvados. Literatūra. Įvadas. Dabartiniu metu lietuvoje yra daug įvairių įmonių kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. ...
Vadyba,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25