Vadybos diplominiai darbai

Ab ?seb vilniaus bankas? organizacinės kultūros tyrimas. Įvadas. Tirti ir pažinti organizacijos kultūrą svarbu dėl daugelio priežasčių. Aršios konkurencijos sąlygomis norėdamos išlikti pakilti iš krizės ir klestėti rinkoje lietuvos įmonės ir organizacijos turi neatsilikti nuo kitų šalių ir vadovautis pažangiausiais esamųjų ir būsimųjų rinkos partnerių vadybos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  47 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  92 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Į v a d a s. Uab ?g?llner spedition? charakteristika. Paslaugų identifikavimas. Kokybės dokumentų skirstymas. Mokumo tikrinimas. Paslaugų įsigijimas. Sutarties kontrolė. Brokuotų produktų paslaugų valdymas. Krovininių automobilių techninis aptarnavimas. Pervežimas sausumos keliu. Kliento paklausimas. Užsakymo priėmimas. Užsakymo paruošimas. Užsakymo vykdymas – ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  17 psl.
2011 06 25
...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  37 psl.
2011 06 25
Turinys. Anotacija??????????????????????????????. ???. Summary????????????????????????. ????. ?. Įvadas????????????????????????. ???????????. Kompetencijos valdymo teoriniai aspektai. ????. ????. ?. Kompetencijos samprata ir ypatumai paslaugų įmonėse. ???????. ?????. Kompetencijos samprata. ??????. ????. Kompetencijos svarba ir specifika paslaugų įmonėse. ????????. ??. Kompetencijos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  31 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas - temos aktualumas. 6. Problemos apibūdinimas. Valstybės investicijų politika lietuvoje. Teorinis problemos nagrinėjimas. Investicijų samprata ir jų klasifikavimas. Finansavimo šaltiniai ir jų grupavimas. Investicinio projekto sandara. Investicinio projekto vertinimo būdai. Kompleksinė analizė. Finansinė analizė. ?. Investicijų atsipirkimo laiko nustatymas. ?. ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  27 psl.
2011 06 25
Santrauka. Dailidėnaitė k. Uab ?venitas? naujos prekės kūrimo ir įvedimo į rinką procesas bakalauro baigiamasis darbas vadovė asist. Doktor. M. Alimienė. - kaunas ktu. - 75 p. Besikeičianti situacija rinkoje lemia naujų prekių pateikimo į rinką būtinumą. Atsižvelgdama į greitai kintančius vartotojų skonius technologijas ir konkurencinę būklę įmonės negali pasikliauti vien ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  45 psl.
2011 06 25
Vilnius. Turinys. Santrauka. Organizacinis planas. Valdymo personalas bei jo atliekamos funkcijos. Motyvacija. Valdymo organizacinė struktūra. Aplinkos analizė. Aplinkos veiksniai. Rizika. Išorinė bei vidinė įmonės analizė. Bendrovės konkurencinė aplinka. Marketingo planas. Produkto pozicionavimas. Kainodara. Platinimo strategija. Produkcijos reklamavimas. Gamybos planas. Gamybos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. I. Apibendrinimas. ?. ???. ?. Ii. Projekto idėja ????????. ???????. Įmonės apibudinimas ????????????????????. Projekto tikslai galimybės???????????????????. Iii. Projekto įgyvendinimas ??????????????????. ?. ?. Iv. Aplinkos analizė???????????????????????. ?. Politinė - teisinė aplinka?????????????????????. Socialinė - kultūrinė aplinka?????????????????. ?. Ekonominė ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  14 psl.
2011 06 25
Summary. Private business becomes more and more important in the economy of lithuania. It also penetrates in such area as education. But it is a very small tendency of private business penetration in preschool educational system in the meanwhile. There is evident only an educative standpoint of preschool educational institutions in the lithuanian literature. So my project was performed in order ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  55 psl.
2011 06 25
Turinys. Referatas????????????????????????????????. Turinys??????????????????????????????????. Lentelės?????????????????????????????????. Paveikslai????????????????????????????????. Įvadas??????????????????????????????????. 8. Mėsos produktų rinkos analizės teoriniai ypatumai???????. 11. Lietuvos mėsos produktų rinkos charakteristika???????????????. Lietuvos mėsos produktų rinkos kitimo ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  30 psl.
2011 06 25
Anotacija. Baigiamojo darbo pavadinimas ?organizacijų valdymo principai?. Šis darbas susideda iš penkių pagrindinių dalių. Pirma dalis yra kaip įžanga į organizacijos valdymą kur supažindinama su organizacijos samprata valdymo charakteristikomis ir vadybos mokslo teorija. Antroje dalyje aprašoma planavimo funkcija strateginis valdymas sprendimų priėmimas ir strategijos ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  50 psl.
2011 06 25
Turinys. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Komunikacinio proceso samprata. Rėmimas ir jo elementai. Reklamos samprata ir reikšmė. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų nustatymas. Reklamos biudžeto apskaičiavimas. Reklamos rūšių parinkimas. Reklamos rūšys. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Reklama internete. Vitrinų reklama. Lauko ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  20 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Naujo produkto vadyba. Produktas. Naujas produktas. Naujo produkto vadyba ir marketingas. Prekės įvedimas į rinką. Rinkos samprata. Įvedimas į rinką. Įmonės aplinka. Situacijos analizė. Prekės ?infostendas? įvedimas į rinką. Įvedimo į rinką projektas. Tiriamoji dalis. Stuacijos apibūdinimas. Swot analizė. Vartotojų tyrimas. Konkurentai. Reklaminių nešiklių ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  23 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Reklamos strategijos organizavimas planavimas pagrindimas. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos procesas jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys tipai jų naudojimas. Reklamos strategijos prielaidos ir pagrindimas. Reklamos tikslų ...
Vadyba,  Diplominiai darbai,  30 psl.
2011 06 25