Vadyba japonijoje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 109 KB
13 puslapiai

Savarankiškas darbas
Nacionaliniai personalo vadybos ypatumai Japonijoje


A.Rupšlaukis
Darbą atliko :
Elvis Bendoraitis PVC
specialybės 4
kurso studentas
neakivaizdininkas

2003

Turinys

Įvadas3
1. Japonijos vadybinis fenomenas4
2. Japonų valdymo menas8
3. Amerikietiškosios ir japoniškosios vadybos savitumai10
4. Dešimt įsakymų tiems, kas verčiasi verslu Japonijoje16
5. Nauja japonų karta solidarumą skelbia atgyvena16
6. Išvados19
7. Literatūros sąrašas20

Įvadas
Japonų patirtis vadovauti gamyboje skiriasi tuo, kad yra produktas ekonominės sistemos, kurioje kultūros ir elgesio tradicijos unikaliai susipynė su kapitalistinės ekonomikos mechanizmu. Valdymas visada yra centre, net tais atvejais, kai kalbama apie reiškinius, tiesiogiai nesusijusiu su valdymu.
Japonijos ekonomika yra persmelkta patvarių ryšių, leidžiančių pristatyti ją kaip vieninga korporacija. Valdymas draugėn susieja vidinius resursus ir išorinę aplinką, kas leidžia vadybininkams šiurkščios konkurencijos sąlygomis aprūpinti aukštą verslo ekspansionizmą ir atkurti ūkinį mechanizmą, stimuliuojanti aukštus šalies išsivystymo tempus. Tai labai žymiai išryškėja kaip Japonijos valdymo strategijos specifika.Japonijos vadybinis fenomenas
Japonijos ekonomikos pasiekimai privertė Vakarų valstybes visapusiškai išnagrinėti jų priežastis ir, kaip parodė rezultatai, viena iš šių priežasčių yra unikali vadyba. Antra vertus, analizuoti buvo patogu, nes iki aštunto dešimtmečio japoniškoji vadyba buvo autonominė sistema, beveik nesusieta su vakarietiškos vadybos koncepcijomis ir teorijomis.
Norint geriau suprasti japoniškosios vadybos specifinius bruožus, būtina apibūdinti kai kurias japonų nacionalinės pasaulėžiūros, kultūros, būdo charakteristikas, įtakojančias organizacijų valdymo procesus.
Nuo senųjų laikų Japonijoje visose veiklos sferose ypatingą vaidmenį vaidina šeima ir artimųjų žmonių grupės. Susiformavusi nepakeičiama nuomonė, kad individo sėkmė visiškai priklauso nuo grupės sėkmės, vienas, nors ir labai gabus žmogus, daug pasiekti negali. Todėl dirbant ir gyvenant grupėse, atskiras žmogus privalo slopinti savo individualybę, pritaikyti asmeniniu gabumus grupės siekiams ir tikslams įgyvendinti. Grupės garbė, jos prestižas svarbiau už asmeninę garbę – jeigu gerą vardą turės grupė, tai gerai bus charakterizuojamas ir kiekvienas jos narys. Todėl japonai įpratę netgi aukotis dėl bendrų, grupinių reikalų, nekreipti dėmesio, kad dėl to kenčia asmeninis gyvenimas. Ryškiausias pavyzdys – kamikadzės, savižudžiai, aukojantys gyvybę...