Vadovavimas ir konfliktu valdymas

Referatas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

Konfliktu valdymas referatas. Referatas - konfliktų valdymas. Konfliktu valdymas referatas. Referatas - konfliktų valdymas.

Turinys


ĮVADAS3
I. VADOVAVIMAS4
ASMENYBĖS TIPOLOGIJA5
II. KONFLIKTAI6
VADOVO ĮTAKA VALDANT ORGANIZACINIUS KONFLIKTUS6
KONFLIKTŲ VALDYMO STYLIAI8
1. KONSTRUKTYVAUS ELGESIO BŪDAI8
2. NEKONSTRUKTYVAUS ELGESIO BŪDAI9
KONFLIKTŲ FORMOS12
KONFLIKTO SPRENDIMO STRATEGIJOS14
IŠVADOS16
LITERATŪRA18

Įvadas

Vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms.
Vadovauti – reiškia organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos sėkmės sąlygas.

Konflikto terminas yra kilęs iš lotinų kalbos žodžio - confliktus - tai yra – susidūrimas.
Konfliktai – neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Svarbu mokėti juos efektyviai įveikti.
Konfliktas tai – priešprieša bent tarp dviejų priklausomų pusių (žmonių, žmonių grupių, organizacijų ir pan.), skirtingai suvokiančių tikslus, jų siekimo būdus.
Konfliktas – tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidurimas, rimti nesutarimai, kurių metų žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai.
Konfliktai yra mūsų kasdienybės dalis. Jie atskleidžia sistemos, kurioje gyvename ir dirbame, netobulumus. Konfliktai, įtampos, problemos yra neišvengiami kiekvienoje organizacijoje. Žmonės yra skirtingi: jie turi skirtingus požiūrius įvairiais klausimais, savus problemų sprendimo būdus

VADOVAVIMAS

Vadyba – tai secifinė darbinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes.
Vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms, o lyderiavimas kyla iš socialinės įtakos proceso.
Vadovavimas ir lyderiavimas iš esmės skiriasi, bet žmogus gali būti ir formalus vadovas ir turėti lyderiavimo savybių. Kitaip tariant lyderiavimas yra apsprendžiamas žmogaus savybių.
Taip pat jis gali būti ir kaip procesas, o tai yra nepriverstinės įtakos naudojimas, bandant kreipti ar koordinuoti grupės veiklą, kad būtų pasiektas tikslas. Lyderiavimas kaip savybė – tai charakteristikų, kurios yra priskiriamos kam nors, kas suvokia galįs panaudoti tokią įtaką sėkmingai, rinkinys.
Vadovauti – reiškia organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos sėkmės sąlygas.

Vadovavimo veiklai būdinga:

• Dinamiškumas
• Įvairumas
• Sudėtingumas
• Kūrybingumas
• Chaotiškumas
• Fragmentiškumas
• Laiko spaudimas
• Rizika

Pagal skirtingas teorijas yra skirtingi požiūriai į vadovavimą ir vadovo funkcijas, pagrindinemis laikomi šios...