V a mocartas

Muzikos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 43 KB
3 puslapiai

Mocartas referatai. Mocartas referatai. Mocartas rasinys. Mocartas rasinys.

(1756 – 1791)
Mažyliui dar nė dviejų metų nesuėjo. Ir vaikščioti jis ką tik išmoko. Jis buvo sveikas, ir viskas jį džiugino – miela mamos šypsena ir pro langą įspindęs saulės spindulėlis, santūri tėvo glamonė ir linksmas paukščio čiulbesys. Jis šypsojosi, juokėsi ir niekada nenorėjo verkti. Mama. Ana Marija, linksma, gyva moteris, jautėsi laiminga: jos vienintelis sūnus buvo gero,linksmo budo.
Bet vieną sykį berniuko elgesys gerokai nustebino Aną Mariją,ir tik po kelerių metų ji viską suprato.
O atsitiko štai kas. Austrų miestas Zalcburgas, kuriame gyveno Mocartų šeima, priklausė arkivyskupui,o arkivyskupo rūmų kapeloje mažylio tėvas tarnavo smuikininku. Baigęs darbą, tėvas mokydavo muzikos turtingų miestelėnų vaikus. Leopoldas Mocartas buvo griežtas, jis nemėgdavo, jei jam kas kliudydavo pamokų metu, todėl Ana Marija mažąjį Volfertį ir jo šešerių metų sesutę Nanerlę išsiųsdavo pasivaikščioti. Taip buvo ir tą kartą. Volfui besikapstant smėlyje, pro tėvo langą pasigirdo muzika. Smuikas ir altas dviem balsais grojo gražią melodiją. Mažylis nustojo žaisti ir ėmė vadinti Nanerlę namo. Vos tik mergaitė spėjo jį užtemti laiptais iki durų, Volfas puolė į tėvo kabinetą. Tėvas supyko ir išprašė mažylį lauk. Berniukas pravirko. Raudojo jis taip ilgai ir graudžiai, kad Ana Marija išsinešė jį iš namų. Bet štai kas nuostabiausia – vos tik mažylis vėl atsidūrė kieme po tėvo langu ir vėl išgirdo grojant du gražius balsus, ašaros kaip mat nudžiūvo, jis nusišypsojo iš džiaugsmo.
Kai Nanerlei sukako septyneri metai, tėvas ėmėsi ją rimtai mokyti muzikos. Mergaitė buvo labai gabi ir greitai išmoko skambinti klavesinu. Vos tik sesuo atsisėsdavo prie instrumento, mažasis Volfgangas stodavo greta ir iki pat užsiėmimų pabaigos nė minutėlei neatsitraukdavo.
Kartą mažyliui labai pasisekė: tėvams išėjus pasisvečiuoti, sesuo jam leido paliesti klavišus, o pati nuėjo žaisti su lėlėmis. Kada ji sugrįžo į kambarį, berniukas vis dar tebesėdėjo prie instrumento ir atsargiai bandė išgauti melodingus garsus. Jie skambėjo negražiai, jis pyko ir vėl atkakliai spaudė klavišus. Sesuo nepajėgė atitrukti jo nuo...