Užsienio prekybos plėtros problemos baltijos ir rytų europos šalyse

Referatas
 5
Microsoft Word 146 KB
19 puslapiai

Tarptautinė prekyba susideda iš dviejų prekinių srautų: • eksporto (prekių išvežimas iš šalies muit. Tarptautinė prekyba susideda iš dviejų prekinių srautų: • eksporto (prekių išvežimas iš šalies muit.

KTU
Kauno Technologijos Universitetas


Tarptautinio verslo ir ekonomikos
Referatas

Užsienio prekybos plėtros problemos
Baltijos ir Rytų Europos šalyse

Studentė:
Dėstytojas:
Grupė:
Fakultetas:

2004
Kaunas

Turinys

Tarptautinės prekybos sąvoka………………………………………………………………………3
Tarptautiniai prekybos apribojimai3-4
Lietuvos užsienio prekybos plėtra4-5
Lietuvos užsienio prekybos plėtros problemos5-6
Lietuvos užsienio prekybos politikos vertinimas, esamos problemos…………………………6-8
Problemų sprendimo siūlymai8-9
Lietuvos narystė PPO9-10
Užsienio prekyba įstojus į Europos sąjungą10
Narystės Europos sąjungoje įtaka užsienio prekybai11-12 Skirtingi importo rėžimai12
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir prekyba su Rusija12-13 Europos sąjungos plėtros įtaka Lietuvos ir kitų šalių užsienio prekybai, problemos13 Lietuva Baltijos šalių kontekste13-14 Netarifinių barjerų taikymas Europos Sąjungoje14-16 Muitinės formalumai16 Pagrindinės muitinės problemos16-17 Svarbiausios Baltijos šalių tarptautinės prekybos kliūtys17
Informacijos šaltiniai18

Tarptautinės prekybos sąvoka

Tarptautinė prekyba susideda iš dviejų prekinių srautų: eksporto (prekių išvežimas iš šalies
muitų teritorijos) ir importo (prekių įvežimas į šalies muitų teritoriją).
Tarptautinę prekybą skatina tokie veiksniai:
• pekybos liberalizavimas;
• pekių transportavimo laiko trumpinimas;
• technikos pažanga;
• daugianacionalinių įmonių steigimas.
Taigi, pasaulinės rinkos inicijuotas tarptautinės ekonomikos atsiradimas ir formavimasis privertė nacionalines vyriausybes ir tarptautines institucijas galvoti apie naują bruožą ekonominėje politikoje: tai ekonomikos reguliavimas, vykdomas nacionalinių vyriausybių. Tai:
• valstybinis užsienio prekybos reguliavimas tarifiniais ir netarifiniais metodais;
• valstybinis reguliavimas gamybos faktorių judėjimo (kapitalo importo – eksporto, darbo jėgos technologijų);
• valstybės reguliavimas valiutos ir finansų (makroekonominiame lygyje).

Tarptautiniai prekybos apribojimai

Tarptautiniai prekybos apribojimai gali būti tarifiniai ir netarifiniai.
Tarifiniai prekybos apribojimai :
• Muitas- pagal muito tarifą nustatytas mokestis, kuriuo apmokestinamas...