Utenos krašto dvarai ir dvareliai

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Užpaliai-referatas. Užpaliai-referatas.

Įsigalėjus baudžiavai jau XIV a. minimi Tauragnų, Noliškio, Užpalių ir kiti dvarai. Jie kuriasi iš kiemų (kaimų), priklausiusių feodalui (bajorui). Dažnai tai buvo tik viena aptverta bajoro sodyba su gyvenamuoju namu ir ūkiniais pastatais. Greta buvo nelaisvos šeimynos namai. Tvora buvo skirta apsaugai. Aplink bajorų sodybas kūrėsi kaimynų ir vedusių bernų (parobkų) sodybos, , vadinamos kaimynų, pakiemių vardais. Tokios gyvenvietės šeimininkas buvo kiemininkas, kiti gyventojai. – kiemėnai. Turtingesniems bajorams, atsiskyrus nuo kiemėnų, susidarė dvaras.


Užpalių dvaras, prie kurio kūrėsi miestelis, buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karališkasis dvaras, priklausęs didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Įvairiuose senuose dokumentuose minimi seniausieji šio dvaro savininkai – Astikai, Radvilos, Oginskiai, Sapiegos. 1522 metais buvo sudaryta karaliaus Žygimanto Senojo ir Jono bei Stanislavo Radvilų sutartis Užpalių nuomos reikalu. Už Užpalius buvo mokama 12 019 auksinių metinio mokesčio. Užpalių dvaras su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stalu turėdavo atsiskaityti kiekvieną pavasarį. Visi užpalėnai buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro darbininkai – karališkieji baudžiauninkai. Čia jie dirbdavę lengviau nei kitose Lietuvos vietose, valdomose privačių savininkų, ir gyveno labiau pasiturimai. Žygimanto Augusto laikais žemę imta dalyti valakais, gyventojai kūrėsi kaimuose. Prieš paskutinį Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimą 1776 m. ištuštėjusiam karalystės iždui papildyti Seimas nutarė kai kuriuos LDK dvarus parduoti. Tarp jų buvo ir Užpalių dvaras. Jį nupirko magnatas Pranciškus Sapiega, turėjęs savo rezidenciją prie Gardino – Derečino dvarą. Šių didikų valdžioje Užpaliai išbuvo iki 1831 metų. Po to dėl prisidėjimo prie sukilėlių Sapiegos dvarus rusai nusavino. Užpalių dvaro žemė išdalyta žmonėms. 1836 metais ant baudžiauninkų rankomis iškastos Šventosios upės atšakos jie Užpaliuose pastatė vandens malūną. Baudžiava Užpalių dvare buvo panaikinta anksčiau negu kituose dvaruose. Dvarvietėje išliko rūmai (XIX a.), vandens malūnas, 1808 m. fligelis (oficina) – vietinės reikšmės architektūros paminklai.
1663 m. buvo surašyta Užpalių seniūnija ir dvaras. Važiuojant iš miestelio pusės buvo dideli rūmai su dviem seklyčiom, šoninėm kamarom. Perėjus kiemą – kitas, administracijos rūmas, šalia didelis griūvantis iš molio plūktas namas arba rūmas. Šalia jų – vartai, virš kurių mansarda, prie jų – apgriuvęs namas, akmeninis rūsys, pirtis, šunidė, arklidė, prie upės bravoras, kur buvo patalpa actui ir midui gaminti. Einant į palivarką – nauji...