Ugdytojas

Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

PANEVĖŽIO KOLEGIJA
SVEIKATOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR EDUKOLOGIJOS FAKULTETAS
PEDAGOGIKOS KATEDRA


referatas
UGDYTOJAS

Panevėžys, 2004

TURINYS


TIKSLAI
3
ĮVADAS
4
1. UGDYTOJO
CHARAKTERISTIKA
5
1.1 Bendroji ugdytojo
charakteristika
5
1.2. Pedagoginis pašaukimas ir pedagogo
priedermė6-8
1.3. Pedagoginis
darbas
8-10
1.4. Pedagoginis menas ir
kultūra
10-12
1.5. Pedagoginiai
gebėjimai
13
1.6. Pedagoginės doros
įpatumai
14
2. ASMENYBĖS AUKLĖJIMAS
KOLEKTYVE15-
16
IŠVADOS
17
UŽDUOTYS
STUDENTUI
18-19
ATSAKYMAI
20
NAUDOTA
LITERATŪRA
21

[pic]

ĮVADAS


Bet kuris gyvūnas skirtingai išreiškia savo egzistenciją.Nepalyginamai
turtingesnė ir prasmingesnė žmogaus prigimtinė ir išmoktoji saviraiška
aplinkos gyvenime – toje nepaliaujamoje įvykių ir situacijų kaitoje.
Aktyvus reiškimasis šioje kaitoje lydimas teigiamų ir neigiamų ugdytojo
išgyvenimų, turtinančių, ar skurdinančių jo asmenybės brandą. Ugdymas bei
jo organizavimas reikalingas ugdytinio indviduolybės saviraiškai, kad ji
brandintų asmenybės išmintį bei protą, kūrybines jėgas ir dorintų kultūrą –
didžiausias žmogaus vertybes.


1. UGDYTOJO CHARAKTERISTIKA
4.1. Bendroji ugdytojo charakteristika

Ugdytojas yra ugdytinio vertybinės saviraiškos talkininkas. Jo
funkcijos:
1) Tirti saviraiškos turinį, aktivumą ir galimybes,
2) Padėti įveikti saviraiškos (besimokant, dirbant, bendraujant)
sunkumus,
3) Pamokyti, parodyti, sutelkti,
4) Tikrinti veiklos ir elgesio vyksmą bei jo rezultatus, vertinti
saviraiškos kokybę,
5) Padėti suvokti reproduktyvios ir produktyvios saviraiškos klaidas,
rasti optimalius būdus klaidoms taisyti ir išvengti,
6) Prognozuoti tolesnę asmenybės raidą, numatyti jos programą,
stiprinti nusiteikimą naujai vertybinei saviraiškai.
Šių funkcijų vykdymas suponuoja ugdytojo ir ugdytiniosąveiką,
keitimąsi, visą rūšių informaciją (episteminę, technologinę, vertybinę),
turint omenyje, kad šio bendravimo aktyviausias narys yra ugdytinis.
Svarbiausi ugdytojai yra tėvai ir profesionalūs pedagogai
(prigimtiniai, institutiniai ir socialiniai). Šiaip mes visi esame
ugdytojai ir ugdytiniai. Tuo pačiu metu mus keičia aplinka, o mes –
aplinką. Iš jos dar išskirtini kompetentingi, bet specialiai neparengti
ugdymo...