Ugdymo ypatumai japonijoje

Referatas
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Japonijos ypatumai. Japonijos ypatumai.

Turinys
1. Turinys 1 pusl
2. Įžanga 2 – 3 pusl
3. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijoje 3 – 5 pusl
4. Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijos mokyklose 5 – 11pusl
5. Naudota literatūra 12 pusl

Įžanga

Kadangi kultūra yra tai, ką žmogus,
vadinasi, visuomenė ar atskiri individai,
sukuria ir naudoja, tad išskirtni trys jos
aspektai: veikla kuriant kultūros vertybes,
pačios vertybės ir veikla jas naudojant.
Jenaga Saburas “Japonų kultūros istorija”
Dėl papročių nesiginčijama.
Japonų priežodis


Prieškario Japonija buvo vyrų valdžios ir visiško moters beteisiškumo šalis. Tai buvo įteisinta įstatymais, papročiais, morale. Vyras turėjo teisę į visos šeimos materialines vertybes, nuo jo noro priklausė žmonos darbas namuose, laisvalaikis. Ji neturėjo jokios teisės priešintis. Japonų išsiaukėljimas buvo paremtas trimis klusnumo kriterijais: dukra auklėjasi tėvui, žmona – vyrui, motina – sūnui.
Šalyje labai aukšta tėvų pedagoginė kultūra. Čia išleidžiama daugiau kaip 50 savaitraščių bei mėnesinių žurnalų, kuriuos gali prenumeruoti tėvai. Knygynuose platus auklėjimo vadovėlių pasirinkimas. Kai kuriuose rajonuose tėvai, nelankantys vaikų auklėjimui skirtų susirinkimų, net baudžiami.
Japonijoje tėvų namai ar žemė yra visų šeimos narių. Paveldėjęs tėvų turtą, vyriausiasis sūnus kartu imasi šeimos galvos vaidmens bei atsakomybės, beje, ne tik nusenusiems tėvams, bet ir jaunesniesiems broliams. Vienas iš jų, likęs be darbo, gali tikėtis, kad žmoną ir vaikus visada priglaus tėvų namai. Dėl to kiekviena šeima nori turėti sūnų. Japonui neturėti sūnaus – ne kas kita, kaip pasmerkti save vienišai senatvei. Šeima be sūnaus laikoma nelaiminga. Sūnus yra giminės tęsėjas, galbės ir turto saugotojas. Jis privalo pakeisti tėvą, ne tik adėti jam. Valstiečiai mano, akd jie neįvykdė savo gyvenimo tiksl,o, įžeidė svo protėvius, jei nepagimdė berniuko – įpėdinio, pratęsiančio vyriškąją liniją. Jei šeimoje yra tik dukterys, vienai iš jų tėvai ieško sužadėtinio, kuris sutiktų būti įsūnytas.tada vyras gaun žmonos pavardę ir kartu imasi sūnaus pareigų įtėviams.vadovaudamiesi šūkiu viskam savo vieta, nuo neatmenamų laikų japonai įprato skirstyti moteris į 3 kategorijas: namų židoniui saugoti, giminei pratęsti – žmona; sielai – išprususi geiša; kūnui – oirana, kurios vietą, uždraudus prostituciją, užėmė kabaretų ir barų merginos. Kai ateina vestuvių metas, kiekviena japonė tampa rami, nusižeminusi ir klusni.

Vaikų auklėjimo ypatumai Japonijoje

Japonijoje labai vertinamas išsiauklėjimas, o tėvų...