Ugdymo uždaviniai

Referatas
 5
Microsoft Word 141 KB
19 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS……………………………………………………………………………………3 1. UGDYMO UŽDAVINIAI IR JŲ KLASIFIKACIJOS………………………….4
1.1. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas…………………4
1.2. Ugdymo uždavinių turinys………………………………………9
1.3. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai………………………………….15
2. UGDYMO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS……………………….16
2.1. Įgyvendinimo sąlygos……………………………………………………………16
2.2. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai…………………………………………17
2.3. Asmenybės saviugda…………………………………………………………….23
IŠVADOS………………………………………………………………………………26
LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………………….…27

ĮVADAS

Žmogus kiekvieną savo gyvenimo akimirką turi tam tikrus siekius, realizuoja ketinimus. Jų gausa bei kaita neretai užgožia svarbiausią perspektyvą – žmogaus viso gyvenimo tikslą, kuris yra žmogiškojo vertingumo ir žmogiškosios laimės šerdis.
Ugdymas – tai asmenybės formavimąsį sąlygojantis faktorius. Skirtingai nuo aplinkos, kuri veikia daugiau stichiškai, ugdymas – tikslingas, sistemingas, organizuotas veikimas. Visa, ką yra sukaupusi žmonija, jaunoji karta sužino, įvaldo ugdymo procese.
Bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai svarbiausią veiklos tikslą sieja su konkrečiaisiais dalykų ugdymo tikslais ir bendraisiais visuomeniniais kultūriniais savo darbo uždaviniais. Vienas svarbiausių dabarties mokyklos uždavinių yra ugdyti piliečių bendruomenę. Bendradarbiaudama su tėvais, bendrojo lavinimo mokykla stengiasi užauginti tvirtus dorinius pagrindus ir savarankišką pasaulėžiūrą turinčius, visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles.
Gyvenimas diktuoja daug reikalavimų asmenybei. Žmogus ir bendruomenė kiekvieną akimirką turi tam tikrus siekius – vienodas arba kontroversines perspektyvas. Ugdytojai neretai nori pasiekti labai daug tikslų, net visus vienu metu. Bet tam visada trūksta jėgų ir resursų. Realus sprendimas vienas: kartkarčiais keisti akcentus nuo vieno prioriteto į kitą...