Ugdymo ir socialinių paslaugų teisinė bazė bilietas

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

UGDYMO IR SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ TEISINĖ BAZĖ

Ugdymo samprata. Ugdymas anot Bronislavo Bitino“ yra sistema, kuri nepriima jos principų neatitinkančių komponentų. <…> Teorija ugdymą apibrėžia kaip žmonijos sukauptos ir apibendrintos patirties perteikimą augančiajai kartai. <…> Ugdymas – augančiosios kartos rengimas gyvenimui.” [1]
Socialinių paslaugų samprata. Laimutė Žalimienė knygoje “Socialinės paslaugos” rašo: “Terminas socialinės paslaugos labai populiarus, kai kalbama apie šiuolaikinės valstybės pagalbą žmogui, apie vadinamas gerovės valstybės teikiamas socialines garantijas. Tačiau atskirose šalyse šio termino sąvoka labai įvairi ir terminas socialinės paslaugos apibūdina gana skirtingus dalykus. Socialinių paslaugų termino, jų turinio samprata yra skirtinga, kai kalbama: 1. Apskritai apie socialinę sritį, socialinę infrastruktūrą; 2. Tik apie socialinės apsaugos sistemą; 3. Apie socialinę paramą socialinio darbo kontekstu. Šiuo kontekstu socialinės paslaugos supratimas kaip ta dalis socialinės apsaugos sistemos, kuri dažniausiai neparemta klientų įnašais. Paslaugos asmenims teikiamos pagal poreikį, nepriklausomai nuo jų įmokų mokėjimo ir teikiama ne piniginių išmokų, o paslaugų forma. Socialinės paslaugos plačiuoju požiūriu visuomenei teikiamos paslaugos kaip antai švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, sporto, laisvalaikio, kultūros paslaugos. Šiek tiek siauresnė socialinių paslaugų samprata – tai paslaugos, kurias teikia šiuolaikinė socialinės apsaugos sistema, apimant aštuonias socialines rizikas: liga, invalidumas, senatvė, našlystė, šeima, vaikai, nedarbas, būstas, socialinė atskirtis. Pagal Europos sąjungos socialinės apsaugos statistinę klasifikaciją, jos apima sveikatos priežiūros paslaugas, ikimokyklinio ugdymo paslaugas, vadinamasias asmenines socialines paslaugas, teikiamas įvairiose socialinės globos įstaigose vaikams, seniems žmonėms, neįgaliesiems, rizikos grupės žmonėms, apgyvendinimo paslaugas suteikiant socialinį būstą, įdarbinimo paslaugas, pajamų palaikymo paslaugas. Pajamų palaikymo paslaugos, įvairios pašalpos, kitokia parama, kuri vykdoma individualiai dirbant su klientu, pvz., socialinės pašalpos skyrimas. Šių išmokų skyrimas yra traktuojamas kaip socialinis darbas, kadangi apima tokią veiklą kaip antai atlikti situacijos tyrimą, nustatyti poreikį, numatyti tinkamą pagalbos formą ir suteikti pagalbą. ES statistikoje skiriamos dvi socialinės apsaugos formos: piniginės pašalpos ir paslaugos (tai kas teikiama ne pinigais. Visa pagalba teikiama ne pinigais, pvz., dienos centrai, nemokamas transportas, kompensacinė technika ir kt....