Uab xxl verslo planas

Vadybos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 78 KB
9 puslapiai

Turinys
SANTRAUKA……………………………………………………………………………2
1. VERSLO APRAŠYMAS …………………………………………………………………3
1.1. Verslo idėja………………………………………………………………………………3
1.2. Misija………………………………………………………………………………………3
1.3. UAB “XXL” tikslai…………………………………………………………………3
2. APLINKOS……………………………………………………4
2.1. Politinis teisinis aspektas………………………………………………………………5
2.2. Ekonominis aspektas…………………………………………………………………6
2.3 Aplinkos analizė7
3. RINKODAROS PLANAS……………………………………………………………………9
3.1 Pardavimų strategija9
3.2 Kainodaros strategija9
3.3 Reklama ir rėmimas………………………………………………………………………10
4. ORGANIZACINIS PLANAS12
5. FINANSINIS PLANAS………………………………………………………………………14
5.1 Projekto finansavimo šaltiniai14
5.2 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita15
5.3 Prognozuojama pinigų srautų ataskaita 15
5.4 sąskaitų balanso lentelė 16
6. IŠVADOS IR SIŪLYMAI……………………………………………………………………17

Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė “XXL” pagrindinė verslo idėja yra mažmeninė prekyba didelių didžių rūbais. UAB įkūrėjas yra vienas asmuo, kuriam ir priklauso įmonės visas akcijų paketas.
UAB “XXL” įmonę ketinama įregistruoti 2006 m. Klaipėdos mieste. Jos savininkė Inga Mikšytė, turinti patirtį prekybos srityje, nutarė užsiimti mažmenine prekyba didelių dydžių rūbais, nes išanalizavus rinką buvo matyti, kad tokių prekių vartotojams yra mažai siūloma.
Prekybines patalpas buvo nutarta pasirinkti nesenai atsidariusiame prekybos centre Akropolis, nes tai strategiškai gera vieta: geros susisiekimo sąlygos, tinkamos prekybinės patalpos, didelis pirkėjų skaičius.
Projekto finansavimo poreikis sudaro 240 000 Lt, kurių didžioji dalis bus skirta atsargų įsigyjimui, taip pat pirminiams remonto darbams atlikti ir prekybinių patalpų įrangai įsigyti. Projektas bus finansuojamas iš vidinių ir išorinių šaltinių. 70000 Lt investuos vienintelė šios įmonės akcininkė ir 170000 Lt tikimasi gauti iš banko.
Įmonėje UAB“XXL” dirbs 3 darbuotojai: 2 pardavėjos ir apsaugos darbuotojas taip pat ir įmonės savininkė,...