Uab Lietuvos dujos veiklos organizavimas

 5
Microsoft Word 136 KB
18 puslapiai

Darbas lietuvos dujos. Darbas lietuvos dujos.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

AB “LIETUVOS DUJOS”

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

VADYBOS KURSINIS DARBAS

Darbą tikrino:
Asist.


Šiauliai, 2003
REFERATAS

Gaučius I., Puidokas N. AB “Lietuvos Dujos” veiklos organizavimas:
vadybos kursinis darbas / asist. E. Petukienė; Šiaulių universitetas,
Vadybos katedra. – Šiauliai, 2003.

Kursiniame darbe yra tiriamas įmonės veiklos organizavimas ir
įvertinamas įmonės veiklos efektyvumas, kaip darbo rezultatas. Tai yra
pagrindinis mūsų kursinio darbo tikslas. Taigi teorinėje dalyje trumpai yra
supažindinama su veiklos organizavimo teorija, kaip tą veiklą reikia
organizuoti ir įvertinti. Pradžioje yra tiriami keturi pagrindiniai
žingsniai, kuriais yra organizuojama įmonės veikla. Taip pat tiriama kaip
turi būti organizavimas projektuojamas, bei trumpai supažindinama su įmonės
organizacinės struktūros vaizdavimo būdais. Nagrinėjama kaip reikia
organizacijoje paskirstyti galią ir valdžią, bei kokią reikšmę turi
delegavimas. Be to, tiriamas žmonių išteklių valdymo procesas, kas jį
sudaro, bei kokią reikšmę tai turi veiklos efektyvumui.

Praktinėje dalyje yra tiriamas AB “Lietuvos dujos” veiklos
organizavimas. Yra tiriama kaip pasikeitė įmonės veiklos organizavimas
lyginant su ankstesniais metais, taip pat nagrinėjama įmonės organizacinė
valdymo struktūra. Nagrinėjama, kaip įmonė organizuodama savo veiklą
atsižvelgia į pagrindines keturias organizavimo sudedamąsias dalis. Taip
pat tiriamas galios ir valdžios paskirstymas “Lietuvos dujų” įmonėje. Be
to, aptariamas ir žmonių išteklių valdymas, bei kokią reikšmę jis turi
“Lietuvos dujų” veiklos organizavimui. Darbo pabaigoje yra įvertinamas
įmonės veiklos organizavimas,
pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
TURINYS
REFERATAS 2
TURINYS 3
LENTELĖS IR PAVEIKSLAI 5
Lentelės: 5
Paveikslai: 5
ĮVADAS 6
1. TEORINĖ STUDIJŲ DARBO DALIS “ĮMONĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS” 7
1.1. Organizavimo apibrėžimas 7
1.2. Organizavimo tikslai ir objektas 7
1.3. Organizavimo sudedamosios dalys 8
1.3.1. Darbo pasidalijimas 9
1.3.2. Struktūrinių grandžių formavimas 9
1.3.3. Hierarchija 10
1.3.4. Koordinavimas 11
1.4. Organizavimo projektavimas 12
1.4.1. Klasikinis projektavimo modelis 12
1.4.2. Technologinis projektavimo modelis 13
1.5. Organizavimo struktūrų vaizdavimo būdai 13
1.5.1. Linijinė valdymo struktūrinė schema 14
1.5.2. Funkcinė valdymo struktūra 14
1.5.3. Štabinė struktūra 15
1.5.4. Matricinė struktūra...