Uab jonavos duona rekonstrukcija

 5
Microsoft Word 386 KB
57 puslapiai

Automatizavimas diplominis darbas. Duonos dalintuvas. Duonos diplominiai. Automatizavimas diplominis darbas. Duonos dalintuvas. Duonos diplominiai.

KAUNO TECHNOLIGIJOS UNIVERSITETAS
MAISTO PRODUKTŲ TECHNOLOGIJOS KATEDRAUAB „JONAVOS DUONA“ REKONSTRUKCIJA
Magistro-inžinieriaus diplominis projektas

KAUNAS, 2005

1. BENDRAS PROJEKTO APIBŪDINIMAS IR PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Pagrindiniai maisto pramonės uždaviniai – aprūpinti gyventojus geros kokybės produkcija, gerinti produktų biologinę vertę bei skonį, plėsti asortimentą. Duonos gamyba yra viena pagrindinių maisto pramonės šakų. Duonos kepyklų produkcija sudaro 17 proc. bendrosios maisto pramonės produkcijos.
Rekonstruojama UAB „Jonavos duona“ kepykla, kurioje šiuo metu yra kepami ruginiai bei kvietiniai duonos gaminiai. Numatoma įrengti bandelių gamybos linija. Tam tikslui bus perkami nauji įrengimai (bandelių dalintuvas apvalintuvas). Taip pat po rekonstrukcijos numatoma keisti senas ФТЛ krosnis naujomis Eurowatt 4318, taip pirkti naujas kildinimo spintas Бриз¬- TM.
Po rekontstrukcijos numatoma panaikinti katilinę ir įvesti centralizuotą šildymą.
Projekte numatoma išpsręsti automatizavimo, šildymo, vėdinimo klausimai, atlikti statybiniai-konstrukciniai sprendimai: apskaičiuotos išorinių sienų, grindų, stogo perdenginio varžos. Apskaičiuotos vėdinimo sistemos, karšto ir šalto vandens poreikiai. Parinkti prietaisai: kaloriferiai, tiekiamam į patalpas orui šildyti, vandens kaitinimo katilai, ventiliatoriai – patalpų vėdinimui.
Numatytos darbo saugos priemonės. Atliktas maišymo mašinos SPA120A įnulinimas. Numatyta elgsena gaisro ar nelaimingų atsitikimų metu bei sanitarinių normų laikymosi tvarka.
Kad būtų lengviau kontroliuoti technologinį procesą, atliktas technologinio proceso automatizavimas. Sudarytos temperatūros matavimo, užrašymo bei reguliavimo ir lygio signalizavimo sistemų ryšių schemos vandens pašildytuve – rezervuare, maišyklės distancinio valdymo sistemos ryšių schema bei kildinimo spintos drėgmės matavimo, užrašymo bei reguliavimo sistemos ryšių schema.
Pats pagrindinis apibūdinimas – tai ekonominiai rodikliai. Jie pateikti 1.1 lentelėje:

1.1 lentelė. Pagrindiniai projekto rodikliai
Rodiklis Reikšmė prieš
rekonstrukciją Reikšmė po
rekonstrukcijos

1.Gamybinis pajėgumas, kg/parą
Anūkės 661 562,5 1 058 500
Motulės 1 231 875 1 971 000
Jonavos 479 062,5 766 500
Bandelės 565 750 905 200
2.Metinė gamybos ir pardavimų apimtis, t.Lt
Anūkės 1 124,66 1 835,62
Motulės 2 710,13 4 423,36
Jonavos 1 197,66 1 954,77
Bandelės 6 789,00 11 080,73
3.Investicijos, t. Lt 1 898,63
4.Darbuotojų skaičius: 26 24
Iš to skaičiaus darbininkai 16 14
5.Darbo našumas(vidutinis
metinis vieno...