Uab ergo Lietuva analizė

 5
Microsoft Word 143 KB
19 puslapiai

Ergo lietuva kursinis. Ergo kursinis. Ergo lietuva kursinis. Ergo kursinis.

TURINYS

Įvadas 2
1. Bendroji civilinės atsakomybės draudimo verslo aplinka 3
1.1 Lietuvos ne gyvybės draudimo rinkos pokyčiai per 2001 metus 3
1.2 Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 4
1.3 Pagrindiniai TPCA privalomojo draudimo sistemos Lietuvoje bruožai 6
1.4 TPCA draudimo sutarčių terminai 2002 metais 8
2. Civilinės atsakomybės draudimo konkurencinė rinka 8
2.1. Draudimo bendrovės, teikiančios privalomojo TPCA draudimo paslaugas Lietuvoje 8
2.1.1. Motorinis Biuras 8
2.1.2. Draudimo bendrovės, teikiančios privalomojo TPCA draudimo paslaugas Lietuvoje 10
2.1.2.1. AB “Lietuvos draudimas” 10
2.1.2.2. If draudimas 11
2.1.2.3. UAB “Baltikums draudimas” 12
2.1.2.4. UAB “Lindra” 12
2.1.2.5. Lietuvos Žemės Ūkio Banko draudimas 13
2.2. Privalomojo TPCA draudimo rinkos pasidalijimas 14
3. UAB “ERGO Lietuva” 15
3.1. Veiklos charakteristika 15
3.1.1. Kas ir kada įkūrė 15
3.1.2. Veiklos pobūdis ir mastai 16
3.1.3. Personalas ir organizacinė struktūra 19
3.2. Įmonės teikiamos paslaugos 20
3.2.1. Rūšys ir tarpusavio suderinimas 20
3.2.2. Populiariausia įmonės teikiama paslauga 20
3.2.3. Draudimo kokybės charakteristika 22
3.3. Naudojami draudimo siūlymo būdai ir rėmimo priemonės 23
3.3.1. Reklamos būdai 23
3.3.2. Įvairios visuomeninių ryšių formos 26
3.4. Veikiančios kainos 27
3.4.1. Kainų santykis su konkurentų kainomis 27
3.4.2. Nuolaidos ir jų taikymo atvejai 28
3.4.3. Kaip kainas vertina klientai 28
Išvados 30
Literatūra 31
Priedai 32

Įvadas

Pastaraisiais metais vakarų šalyse sparčiai plėtojamas draudimo paslaugų verslas, didėja jo vaidmuo socialiniame, ekonominiame valstybės gyvenime, nuoat daugėja draudėjų, tai yra fizinių ir juridinių asmenų, patikinčių riziką draudikams, didėja pasirašomų draudimo įmokų apimtis, plėtojama draudimo paslaugų produktų įvairovė, tobulinami jų paskirstymo kanalai, draudikų komunikavimo ir bendravimo su draudėjais priemonės ir būdai. Mums rūpi sužinoti, kokia padėtis Lietuvoje, ar jau pakankamai suvoktadraudimo paslaugų vertė, jų teikiama nauda. Taigi mūsų referato tikslas – atskleisti privalomo civilinės atsakomybės draudimo paslaugos ypatumus Lietuvoje. Mes pasirinkome šią draudimo rūšį, nes privalomasis TPCA draudimas Lietuvoje aktualus ne tik dėl siekio užtikrinti nukentėjusiųjų interesų apsaugą, bet ir dėl spartaus transporto sistemos vystymosi per pastaruosius dešimt metų.
Šiam tikslui pasiekti mes įsigilinome į UAB “ERGO Lietuva” veiklą, nes šiandien ši bendrovė yra tarp pažangiausių Lietuvos...