Uab ciklonas techninio centro klientų apskaitos programa

 5
Microsoft Word 119 KB
17 puslapiai

VILNIAUS AUKŠTESNIOJI ELEKTRONIKOS MOKYKLA
PROGRAMAVIMO SKYRIUS

LEISTA GINTI
SKYRIAUS VEDĖJA

M.AUKŠTUOLIENĖ

1998 05


UAB “CIKLONAS” TECHNINIO CENTRO KLIENTŲ
APSKAITOS PROGRAMA

DIPLOMINIS DARBAS
DD 4542401 PK 95A


DIPLOMANTAS ARVYDAS LATVIS
1998 05
VADOVAS REMIDAS PETKEVIČIUS
1998 05
RECENZENTAS 1998 05

1998

TURINYS


1. Įvadas ……………………………………………………………… 3 psl.
2. Bendroji dalis ………………………………………………………. 3 psl.
2.1. Techninis - matematinis uždavinio aprašymas …………………… 3 psl.
2.2. Programavimo kalbos (taikomųjų programų paketų) aprašymas 3 psl.
3. Specialioji dalis …………………………………………………… 6 psl.
3.1. Uždavinio formulavimas ………………………………………… 6 psl.
3.2. Algoritmo schemos aprašymas …………………………………… 8 psl.
3.3. Programos aprašymas, reikalavimai jai …………………………. 8 psl.
3.4. Programos derinimo proceso aprašymas ……………………… 14 psl.
3.5 Programos tekstas (listingas) ir gautų rezultatų įvertinimas …… 14 psl.
3.6. Programos realizavimo instrukcija ………………………………. 14 psl.
4. Ekonominė dalis …………………………………………………… 26 psl.
5. Darbo saugos priemonės …………………………………………. 27 psl.
6. Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………… 32 psl.
7. Literatūros sąrašas ……………………………………………… 32 psl.
8. Reziumė anglų kalba ……………………………………………… 32 psl.

1. Įvadas

Diplominį projektą aš atlikau uždarojoje akcinėje bendrovėje “Ciklonas”. Čia naudojami šiuolaikiniai kompiuteriai, lazeriniai ir rašaliniai spausdintuvai, dauginimo technika.
UAB “Cklonas” buvo įkurta 1992 metais grupės inžinierių, kurie turėjo nuo 10 iki 12 metų darbo patirtį Elektrografijos mokslinio tyrimo institute. Bendrovė pradėjo veiklą nuo serviso paslaugų ir atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų kopijavimo aparatams ir lazeriniams spausdintuvams tiekimo klientams Vilniuje. Po metų įmonė tapo kopijavimo aparatų ir lazerinių spausdintuvų distributoriumi ir dabar labiau specializavosi minėtų produktų didmeninėje prekyboje. Nuo pat veiklos pradžios įmonė nekeitė savo profilio ir specializacijos.
Dabar UAB “Ciklonas” atstovauja pasaulyje žinomas firmas: yra oficialus firmos SELEX (Japonija) distributorius...