Uab augtis marketingo strategija

 5
Microsoft Word 157 KB
21 puslapiai

Augtis darbas. Uab rinkodaros strategija. Tikslinės rinkos strategija. Marketingo bakalauro baigiamasis darbas. Marketingo bakalaurinis darbas. Verslo strategija bakalaurinis darbas. Augtis darbas. Tps://www.google.gr/.VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA

UAB “AUGTIS” MARKETINGO STRATEGIJA

Baigiamasis bakalauro darbas
Vilnius
2005

TURINYS

Įvadas8
1. Strateginių marketingo sprendimų parengimas ir įgyvendinimas – esminė prielaida modernizuoti lentpjūvystę Lietuvoje9
1.1. Strateginių marketingo sprendimų aktualumas Lietuvos lentpjūvystės įmonių veiklos tobulinimui9
1.2. Lentpjūvystės pramonė Lietuvos ūkio sistemoje12
2. Marketingo strategijos teoriniai sprendimai28
2.1. Marketingo strategijos samprata28
2.2. Strateginio marketingo planavimo etapai32
2.3. Pasirinktų strategijų įgyvendinimo procesas38
3. UAB “Augtis” marketingo strategijos analizė40
3.1. Įmonės marketingo strateginio planavimo eiga40
3.2. UAB “Augtis” misija ir tikslai43
3.3. UAB „Augtis“ vidinių ir išorinių veiksnių tyrimas44
3.4. Įmonės marketingo tikslai52
3.5. UAB “Augtis” marketingo strategija54
3.5.1. Tikslinės rinkos ir pozicionavimo analizė54
3.5.2. Marketingo komplekso elementų analizė56
3.5.2.1. Prekės strategija56
3.5.2.2. Produkcijos paskirstymas58
3.5.2.3. Kainos strategija60
3.5.2.4. Rėmimas63
Išvados ir pasiūlymai68
Literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašas71


ĮVADAS
Turtingą pasaulinę verslo praktiką apibendrinančios šiuolaikinės ekonominės teorijos suteikia pagrindo teigti, kad bet kurios organizacijos veiklos ilgalaikė sėkmė negali remtis atsitiktiniais veiksmais ir sprendimais. Tam reikalinga strategija – kryptinga, iš anksto numatytais sprendimų priėmimo principais grindžiama organizacijos veiklos schema ilgalaikių tikslų įgyvendinimui.
Darbe yra išryškinama marketingo strategijų svarba Lietuvos lentpjūvių veiklos efektyvumo didinimui. Aptariami svarbiausi veiksniai, apsprendžiantys lentpjūvystės įmonių...