Tyrimas kodel studentai nusirasineja

Analizė
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Klausimas

Kodėl studentai nusirašinėja?

Šios problemos aktualumą ir svarbą studentų tarpe apibūdina sociologinės apklausos, pagal kurias nustatyta, kad I-II kursuose nusirašinėja apytiksliai 40% studentų, II-IV kursuose 60% studentų.
Mūsų iškelto klausimo naujumas pasižymi tuo, kad bėgant laikui tobulėja nusirašinėjimo metodai bei priemonės. Yra naudojamos ne tik vadinamos “špargalkės”, bet ir mobilieji telefonai, racijos, ir kt. Šio tyrimo proceso metu tyrimo objektu bus aukštųjų mokyklų studentai.

Hipotezės
- Studentai nusirašinėja, nes nespėja pasiruošti atsiskaitymams/egzaminams.
- Studentai nusirašinėja siekdami gauti aukštesnį įvertinimą, kadangi tai nulemia jų studijų finansavimą.
- Studentai nusirašinėja, nes sunkiai įsimena dėstomo dalyko informaciją.

Tyrimo planas

-Anketavimas
-Pokalbis

Tikslas
-Ištirti studentų motyvaciją nusirašinėjimui

Uždaviniai
-Išanalizuoti studentų atsakomybę atsiskaitymų metu

ANKETA

1. Ar nusirašinėji?
a). Taip
b). Ne
c). Kartais
2. Ar nebijai, kad pagaus nusirašinėjant?
a). Taip, labai bijau.
b). Bijau, bet labai nesijaudinu.
c). Ne, nes taip nesielgiu.
3. Ar Tave yra pagavę nusirašinėjant?
a). Taip
b). Nėra, nes taip nesielgiu.
c). Ne, nes esu geras(-a) šios veiklos žinovas(-ė).
4. Kaip išsisukai, jei pagavo?
a). Atsiprašiau ir pažadėjau daugiau taip nedaryti.
b). Daviau dėstytojui(-ai) kyšį.
c). Manęs nėra nė karto pagavę, todėl tokios problemos neturėjau.
5. Per kokio dalyko atsiskaitymus nusirašinėji?
a). Visų iš eilės.
b). Tik tą, kurio nesuprantu, ar nespėju pasiruošti.
c). Visai nenusirašinėju.
6. Kokias priemones nusirašinėjimui naudoji?
a). “Špargalkes”
b). Mobilų telefoną ar raciją.
c). Visai nenaudoju.
7. Nusirašinėji, nes:
a)....