Tyrimas

Analizė
 5
Microsoft Word 320 KB
46 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS
TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA

KURSINIS PROJEKTAS
TARPTAUTINIŲ RINKŲ APLINKOS TYRIMAS

JAPONIJA
Atliko:Jurga Banketienė
Evelina Byčkova
Sandra Bucevičienė
Viktorija Dziunia
Tomas Geleževičius
Gražina Krupovič
Giedrė Leščinskaitė

Vadovė doc.R.Balnienė

Vilnius 2000

TURINYS

I. KULTŪRINĖ RINKOS ANALIZĖ 3
1. Trumpa Japonijos istorija 3
2. Geografinė aplinka 9
3. Socialinės institucijos 14
4. Politinė sistema 18
5. Teisinė sistema 21
6. Socialinės organizacijos 23
7. Verslo papročiai ir praktika 29
8. Filosofija ir religija 34
9. Gyvenimo sąlygos 38
II. EKONOMINĖ RINKOS ANALIZĖ 51
1. Gyventojai 51
2. Ekonominė statistika 53
3. Darbo jėga 60
4. Mokslas ir technologija 65
5. Paskirstymo kanalai 68
6. Masinės informacijos priemonės 70
III. IŠVADOS 73
IV.LITERATŪROS SĄRAŠAS 74

I. KULTŪRINĖ RINKOS ANALIZĖ

1. TRUMPA JAPONIJOS ISTORIJA

Žmogus dabartinėje Japonijos teritorijoje gyveno jau paleolite. Pirmųjų archeologinių radinių amžius siekia 100 000 metų pr. Kristų.
Aukštesnė senojo pasaulio civilizacija palyginti vėlai pasiekė Japonijos salas. Japonijoje aptinkame keletą seniausios pasaulyje keramikos pavyzdžių, bet pagal žemdirbystės lygį salos atsiliko nuo Europos, Viduriniųjų Rytų, Indijos kontinento ir Kinijos tūkstantmečiais, o pagal bronzos ir geležies panaudojimą - šimtmečiais. Šie metalai kaip ir žemdirbystė į Japoniją prasiskverbė 2-3 a. pr. Kristų.
Jau nuo 6 a. iš kaimyninio žemyno į Japoniją pradėjo plisti kultūrinės įtakos. Tai liudija žemdirbystė, taip pat geležies ir bronzos dirbiniai. Didžiausią įtaką Japonijos kultūrai padarė Kinų kultūra, kuri tuo metu turėjo beveik tūkstantmečio ekonomiškai ir politiškai pažangiausios pasaulyje nacijos patirtį, Japonija per tą laiką iš atsilikusios gentinės bendruomenės išaugo į lygiateisį senojo pasaulio civilizacijos narį. Vakarų istorijoje nebūta tokių samoningu ir intensyvių kultūrinio skolinimosi pastangų kaip Japonijoje.
Politinės naujovės - japonų skolinių iš Kinijos šerdis. Tačiau kinų įtakos paveikta ir visa aukštesnioji Japonijos kultūra. Su dideliu susidomėjimu studijuojamas kinų mokslas, filosofija ir literatūra labai paveikė japonų mąstyseną bei gyvenimo būdą. Įvyko didelis technologinis šuolis tokiose skirtingose srityse, kaip audimas, lako gamyba, metalurgija. Didžioji meno dalis buvo pagrįsta naująja religija - budizmu, kuris kitaip nei sinto, buvo sudėtinga ir visuotinumą apeliuojanti religija.
Nepaisant 7-9 dešimtmetyje...