Turto vertinimo procesas

 5
Microsoft Word 134 KB
19 puslapiai

TURTO VERTINIMO PROCESAS
 
 

ĮVADAS 2
1. TURTO VERTINIMO PROCESAS 4
2. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS (NUSTATYMAS 5
3. IŠANKSTINIS DUOMENŲ RINKIMAS IR VERTINIMO PLANAS 9
4.DUOMENŲ RINKIMAS IR ANALIZĖ 11
4.1. BENDRIEJI DUOMENYS 11
4.2. SPECIALIEJI DUOMENYS 12
5. GERIAUSIO IR EFEKTYVIAUSIO PANAUDOJIMO ANALIZĖ 15
6. ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS NUSTATYMAS 16
7. TRIJŲ VERTINIMO METODŲ TAIKYMAS 18
8. GAUTŲ VERTĖS RODIKLIŲ SUDERINIMAS IR GALUTINIO RODIKLIO NUSTATYMAS
21
9. VERTINIMO ATASKAITOS 21
IŠVADOS 26
LITERATŪRA 27

ĮVADAS
 
 Turto vertinimas daugeliu atveju yra unikalus nekilnojamojo turto
srities aspektas. Vertintojo nuomonė apie nekilnojamąjį turtą turi didelės
reikšmės, suprantama, priklausomai nuo vertinimo tikslo, t.y. ar turtas
vertinamas pardavimui, draudimui, patikėjimui, paskolai gauti ir pan.
Skirtingai nei daugelis mano, vertintojo užmokestis nepriklauso nuo
įvertinto turto vertės. Taigi, kadangi vertintojas nėra suinteresuotas
nustatyti didesnę vertinamo objekto vertę, jis ar ji gali objektyviai
išnagrinėti vertinamo turto privalumus, patrauklumą Tokiu būdu
vertintojas kompetetingai atlieka savo darbą bei neklaidina rinkos dalyvių.
Priešingu atveju, netinkamas, t.y. netikslus įvertinimas gali brangiai
kainuoti (tiek pačiam vertinančiajam, tiek ir užsakovui).
Rinkos ekonomikos sąlygomis labai svarbu, kad visi rinkos dalyviai
būtų pakankamai informuoti it teisingai suprastų reiškinius, susijusius su
nekilnojamuoju turtu. Kitaip visada išliks dezinformacijos pavojus,
galintis iškreipti nekilnojamojo turto ir su jo funkcijomis susijusių
procesų esmę. Tai ypač svarbu, stojant į Europos Sąjungą, pasaulio prekybos
organizaciją, sukurtą per šimtmečius, nes reikia tikslingos, ekonomiškai
kompetetingos ir socialiai orientuotos vadybos. Tai ypač aktualu dabartiniu
laikotarpiu, kai nekilnojamojo turto rinka vis plečiasi. Žemės, jos
priklausinių, pastatų ir butų rinka Lietuvoje naujai pradėjo formuotis,
atkūrus Nepriklausomybę. Po Nepriklausomybės atkūrimo priimto Valstybinio
turto privatizavimo, restitucijos, butų privatizavimo ir kt. verslininkystę
reglamentuojantys įstatymai tapo teisiniu pagrindu plėtotis nekilnojamojo
turto rinkai Lietuvoje.
Nekilnojamojo turto rinkos plėtra tampa vienu iš veiksnių,
reikalaujančių profesionalaus turto įvertinimo, pagrįsto ilgamete rinkos
ekonomikos šalių patirtimi ir mūsų gyvenimo realijomis. Tuo tikslu
rengiant įstatyminę bazę, remiantis užsienio šalių patirtimi, stengiamasi
suvienodinti turto vertinimo standartus taip, kad jie atitiktų...