Turto ekonomikos ir vertinimo

Konspektas
 5
Microsoft Word 123 KB
16 puslapiai

1. TURTO APIBRĖŽIMAS IR KLASIFIKAVIMAS
Liet. p/l turto vertinimo metodiką ir turto vertinimo pagrindų įstatymą turtas apibūd., kaip vertę ir savininką turintys ek-niai ištekliai, kuriais disponuoja ek-nis subjektas.
NT suprantamas kaip fizinis objektas, kuriam būdingos teisinės ir ek-nės savybės.
NT – žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant jų naudojimo paskirties arba nemažinant vertės bei eko-nės paskirties, arba turtas, kuris tokiu pripažįstamas įstatymuose.
Turtą sudaro materialūs ir nematerialūs objektai. Turtas p/l savo pobūdį g.b. nekiln. ir kilnojamas.
Liet. NT nac. turto struktūroje sudaro virš 85 %.
Kilnojamas turtas - turtas, kurį galima perkelti iš 1-nos vietos į kt. nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenustato ko kt.
Tarpt. vert. standartai skiria 4 stambias turto grupes: 1) NT; 2) Asmeninį turtą; 3) Verslą, 4) Finansinius interesus (toks NT traktavimas yra paplitęs ir analizuojant jo rinką).
NT turto sąvoka apima: turtas kaip 1) fizinis objektas: svarbi *turto vieta, *išor. aplinka; *Plotas ir ribos; *Tūris; *Dydis; *Forma. 2) eko-nis objektas: *Prekė; *Kapitalas; *Nauding; *Pelning; *Eksploat. Išlaidos; *Likvidumas; *Kaina ir kt. 3) teisinis objektas: *Nuosavybės, *Naudojimo, *Operatyvaus valdymo teisės; *Užstato, nuomos teisės; *Palikimo teisė; *Servitutai; *Kt. teisės. 4) socialinės paskirties objektas: a) Žmonių buvimo vieta, *Gyv-mo sąlygos, *Resursai, *Gerovė, *Saugumas, b) Prestižo garantas, *Savigarbos ir šlovės pagrindas, *Kt. savybės.
Įm. apsk. turtas klasifikuojamas: 1) ilgalaikis ( nemat. turtas, *materialus, *ilgalaikis finansinis turtas, *po 1-rių m. gautos sumos), 2) trumpalaikis (atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys, *per 1-rius m. gautinos sumos, *investicijos ir terminuoti indeliai, *gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje).
1.1. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto esmė
Pagr. požymis, p/l kurį turtas skirstomas į trumpalaikį ir ilgalaikį, yra jo sunaudojimas per tam tikrą laikotarpį – laikot., per kurį uždirbamas pelnas. Pagr. atask. laikotarpis 1 m, tai ir ilg. turtu laikomas tas turtas, kuris naudojamas uždirbant pajamas ilgiau nei 1 metus.
Skirstymas į ilgalaikį ir trumpalaikį svarbus tuo, kad šios dvi turto rūšys nevienodai panaudojamos pelno uždirbimo procese materialaus turto sunaudojimo aspektu.
Trump. turtas į parduotos pr-cijos sav-ną per 1-ą atask. laikotarpį įskaičiuojamas visai pr-cijai pagaminti (arba prekėms pirkti) sunaudota verte.
Sunaudoto ilgal. turto vertė į parduotos pr-cijos savikainą įskaičiuojama dalimis. Priskiriant turtą ilg.turto...