Turizmas ir jo rusys

Turizmo referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

TURIZMAS IR JO RŪŠYS

Referatas

Turizmo samprata

Žodis „turizmas“ (lot. Turu – sukutis,vilkutis) reiškia keliavimą iš vienos vietos į kitą. Pagal 1998 m. priimtą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą jis apibrėžiamas taip:
Turizmas – žmonių veikla, susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus, jei ši veikla nėra mokymasis ar mokamas darbas lankomoje vietoje.

Turizmo procese dalyvauja turizmo paslaugų naudotojas – turistas ir paslaugų teikėjas.
Turistas – asmuo, kuris pažintiniais, profesiniais, kultūriniais, rekreaciniais, religiniais, verslo, profilaktinio gydymo ar kitais tikslais keliauja po šalį ar vyksta į užsienį ir apsistoja bent vienai nakvynei už savo nuolatinės gyvenamosios vietos ribų.

VEIKSNIAI DARANTYS ĮTAKĄ TURIZMUI. Žmonės keliauja siekdami:
o pažinti gamtą, kultūras, tradicijas;
o patirti nuotykių, emocingų įspūdžių;
o naudotis naujomis ir įvairiomis rekreacinėmis erdvėmis;
o išbandyti organizmo galimybes ekstremaliomis sąlygomis;
o pakeisti nuolatinę gyvenamąją vietą;
o pakeisti nuolatinės darbinės veiklos pobūdį;
Veiksniai, turintys įtakos turizmui, pagal pobūdį skirstomi taip:
o skatinamieji;
o paremiantieji;
o stabdomieji;
o keliantieji pavojų.
Turizmas skirstomas į rūšis pagal šiuos kriterijus:
· kelionės tikslą – kultūrinis pažintinis, sanatorinis, verslinis, kaimo, profesinis, etninis, sportinis, religinis, nuotykių, poilsio;
· turistų skaičių – masinis, grupinis, individualus;
· kelionės trukmę – trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis;
· metų laiką – vasaros, žiemos;
· keliavimo būdą – dviračiu, pėsčiųjų, vandens.

Sporto turizmas

Sportinis turizmas – tai kelionės dalyvauti sporto varžybose. Šiuo tikslu keliauja...