Triukšmo sklaidos mažinimo priemonių panaudojimo galimybės

 5
Microsoft Word 148 KB
19 puslapiai

Kas sudaro ekrana triuksmo mazinimo priemone. Triukšmo monitoringas referatas. Kas sudaro ekrana triuksmo mazinimo priemone. Triukšmo monitoringas referatas.

TURINYS

ĮVADAS 2
1. AUTOTRANSPORTO IR GELEŽINKELIO KELIAMAS TRIUKŠMAS IR JO MAŽINIMO BŪDAI 3
1.1. Autotransporto keliamas triukšmas 4
1.2. Geležinkelio keliamas triukšmas 6
1.3. Transporto keliamo triukšmo mažinimo būdai 6
2. BUITINIŲ PRIETAISŲ SKLEIDŽIAMA ELEKTROMAGNETINĖ SPINDULIUOTĖ IR JOS MAŽINIMO
PRIEMONĖS 9
2.1. Elektromagnetinė spinduliuotė 9
2.2. Buitinių prietaisų skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė 10
2.3. Elektromagnetinės spinduliuotės mažinimo priemonės 11
3. KOMPIUTERIŲ SKLEIDŽIAMI ELEKROMAGNETINIAI LAUKAI IR JŲ POVEIKIS ŽMOGUI 13
4. TRIUKŠMO IZOLIAVIMAS STATYBINĖSE KONSTRUKCIJOSE 16
5. APLINKOS MONITORINGAS 19
6. LYGIAVERTĖS DOZĖS GALIA PAŽEMIO ORE 23
7. RADIONUKLIDŲ MIGRACIJA APLINKOJE 25
8. SKAIČIAVIMAI 27
8.1. Bendro triukšmo lygio skaičiavimas 27
8.2. Triukšmo lygio gyvenamojo rajono pakraštyje skaičiavimas 28
8.3. Akustinio ekrano projektavimas 29
8.4. Garsą izoliuojantys gaubtai 30
IŠVADOS 32
NAUDOTA LITERATŪRA 34

ĮVADAS

Kasdien į atmosferą išmetama daug nuodingų ir sveikatos sutrikimus sukeliančių medžiagų. Šis veiksmas turi terminą - tai „Ekologinė tarša“. Tačiau, išskyrus šį faktą, yra dar vienas – fizinė tarša. Antruoju atveju į atmosferą neišmetamos nuodingos bei kitos medžiagos. Šios taršos faktorius yra tam tikri veiksniai. Jie gali būti keliami technikos ar kitokių daiktų veikimo metu ir veikti aplinkui esančius gyvus organizmus. Nuolatinis ir ilgą laiką trūkstantis šis poveikis gali sukelti sveikatos sutrikimų. Todėl yra labai svarbu žinoti kas tai yra ir kaip nuo to galima apsisaugoti.
Prie šių veiksnių žmogaus organizmas gana greitai pripranta, todėl juos yra sunkiau pastebėti. Tarkim, jei jus esate vietoje, kur nuo užteršto vandens jaučiasi nemalonus kvapas, ar jei prie važiojamos dalies, kur vyksta intensyvus eismas, jaučiasi išmetamųjų dūmų kvapas, jums tai dar ilgą laiką gali kelti nemalonų jausmą ir jus tiksliai žinosite jo atsiradimo priežastį. Bet jei jus nuolat veikia nedidelė vibracija, jus galiausiai prie jos priprantate ir vėliau jos galite nepastebėti. Jus galite toliau dirbti tą patį darbą ir neįtarti, kad viskas, ką jus darote, sukelia pavojų sveikatai. Todėl reikėtų žinoti apie tuos veiksnius tam, kad galėtumėte laiku juos pastebėti ir laiku sustabdyti jų neigiamą poveikį arba, bent jau, sumažinti trukmės laiką.
Šio kursinio darbo tikslas – išnagrinėti fizinę taršą, jos atsiradimo šaltinius ir apsisaugojimo nuo jos priemones ir būdus. Tam yra atliekami triukšmo lygių skaičiavimai ir projektuojamos apsaugos nuo triukšmo priemonės: akustinis ekranas...