Trenerio ugdomosios veiklos ypatumai dirbant su vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikais

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Planas

Planas 2
Įžanga 4
Treneris ir jo veikla 4
Trenerio veiklos sudėtingumas 5
Trenerio ugdomosios veiklos ypatumai, dirbant su 13 – 16 metų amžiaus paaugliais 5
Trenerio ugdomosios veiklos ypatumai, dirbant su 17 – 20 metų amžiaus jaunuoliais 7
Mano trenerė 8
Pagrindiniai sporto pedagogo sugebėjimai 8
Išvados 9
Naudota literatūra 10

Iš studento S. Šalkauskio laiško kunigui J. Tumui:

„Pasakysiu ir apie tikriausią mūsų būsimojo darbo įrankį. Jis galima išreikšti dviem žodžiais: tautinis protinimasis. Tautinėje mūsų kultūroje esama net tam tikro pamato: yra tai rūtų darželis. Čia turime ieškoti tikro mūsų prisikėlimo pradžios. Jei išlikome kiek gyvi per paskutiniuosius amžius, tai vien todėl, kad turėjome savo rūtų darželį. Ir ateityje ne žemės platumu, ne tvirtovių stiprumu ir ne turtų gausumu gyvi būsime. Mes būsime gyvi, tvirti ir turtingi, kol turėsime savo rūtų darželį, nes čia tikros gyvybės šaltinis – doros brangumynas. Jis mums apsako, jog dora ir dailė – tai viena. Juk ir mūsų atgimimui auštant:

Iš rūtų darželio O iš vainikėlio
Saulelė užtekėjo Spindulėliai ėjo.

Taigi pritaikyti visą mūsų auklėjimą prie šito aukšto tautos idealo, prisodinti visur, kur galima, rūtų darželių ir ugdyti juose geriausias tautines gėles – štai tinkamas naujiems mūsų pedagogams uždavinys. Nuo jo vykdymo pareina visa mūsų ateitis”.

Tai žodžiai, atspindintys ir nusakantys pedagogo veiklos esmę. Jie tinka pagrindu, norint suprasti pedagoginės veiklos reikšmę jauno žmogaus asmenybės vystymesi ir charakterio formavimesi, kuriant žmonių bendravimą, sąveika su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis.

Įžanga

Kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakartojamas, turi savitą charakterį, gebėjimus patirtį, įsitikinimus ir kitus savitumus.
Treneris turi padėti suprasti savo auklėtiniui, kas jis yra, pažinti save. Visada reikia įžvelgti jo potencines galias, o ne trūkumus.
Treneriui kyla daug įvairių sunkumų dėl to, jog bendraujama neatsižvelgiant į įvairius žmogaus ypatumus: amžiaus, lyties, išsilavinimo, temperamento, charakterio, sportinio meistriškumo, šeimos ir kt. Kiekvienas žmogus turi jam vienam būdingų ypatumų, kiekvienas reikalauja savito priėjimo, dėmesio. Todėl, norėdamas sėkmingai bendrauti, treneris turi į juos atsižvelgti ir dirbdamas.
Šiandien visuotinai yra pripažįstama, kad jauno žmogaus ugdymo sėkmė priklauso ne tik nuo jo įgytų asmenybės savybių, bet ir nuo aktyvios bei kryptingos jų pačių ir pedagogų veiklos. Toks požiūris į jauno žmogaus ugdymą leidžia pedagoginę...