Tremtis

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

Referatas apie tremti. Referatas apie tremti. Referatai apie tremty. Referatai apie tremty.

Tremtis – žmonių priverstinis išgabenimas ir apgyvendinimas tolimose, atšiauraus klimato, sunkiai pasiekiamose vietose. Sovietų valdžia iki Stalino mirties žmones tremdavo be teismo. Iš Lietuvos daugiausia žmonių buvo ištremta 1941 m. ir 1946-1951 m.

Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta,
O mes ar sugrįšim kada?
Tremtinių daina

Naujoji valdžia netrukus pajuto, kad ataiptol ne visi Lietuvos žmones ploja jai katučių, kad daugelis jei ne viešai, tai patylomis, bet atkakliai prišinasi. Norėdama palaužti priešiškai nusiteikusius ir įbaigintus kitus gyventojus, valdžia nutarė veikliausius, Lietuvai ištikimiausius, o jai nepritariančius žmones atplėšti nuo gimtojo krašto, nuo įprastinės aplinkos, atskirti nuo draugų bei kitų artimųjų ir išblaškyti tolimojo Sibiro platybėse. Į išvežimų iš Lietuvos žmonių sąrašus pateko daugelis mokytojų, aukštųjų mokyklų profesorių, gydytojų, karininkų, verslininkų ir ūkininkų, studentų ir įstaigų tarnautojų. Dalis jų tarpukario Lietuvoje priklausė politinėmis partijoms, organizacijoms (tokioms kaip tautininkai, krikščionys demokratai, jaunalietuviai, šauliai), kurias uždraudė atėję bolševikai. Bet nemažai buvo ir tokių, kurie niekur nepriklausė, į jokią politiką nesikišo, dirbo savo ūkyje ar kokioje įstaigoje.
Pirmasis trėmimas, sukrėtęs visą Lietuvą, prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. ir truko 18 dienų. Pagal bendrą valdžios komandą po kaimus ir miestų gatves pasipylė sunkvežimiai su gimkluotais enkavėdistais ir vietiniais aktyvistais. Jie tempė iš namų ir sodino į tuos sunkvežimius netikėtai už-kluptus, žinios apie išvežimą priblokštus žmones, nežinančius, nei už ką, nei kur juos veža, nei kaip tai kelionei pasiruošti, ką pasiimti. Sunkvežimiai žmones gabeno į artimiausią geležinkelio stotį, kur jų jau laukė ilgi ešelonai, sudaryti iš gyvuliams vežioti naudojamų...