Trakų salos pilys

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 65 KB
6 puslapiai

ĮVADAS

Nuostabios gamtos ir turtingos istorijos Trakuose ir jų apylinkėje šimtmečius stovėjo trys garsios pilys – Trakų salos, Trakų pusiasalio ir Senųjų Trakų. Jomis pradėta domėtis XIX a. pr.
Referate aš aprašysiu Trakų salos pilį. Stengsiuosi įgyvendinti šiuos tikslus: jos datavimą, kultūrinę priklausomybę ir reikšmę, ištirtumą, bei tyrimų rezultatų svarbą.
Naudosiuos Stasio Mikulionio „Trakų salos pilis“, A. Baliulio, S. Mikulionio, A. Miškinio „Trakų miestas ir pilys“ knygomis bei internetiniuose tinklalapiuose: www.archyvai.lt, www.istorija.lt, www.voruta.lt esančia medžiaga.
Problemų rašant šį darbą neturėtų iškilti, nes ši krašto vietovė gali pasigirti įvairaus pobūdžio publikacijų gausumu, tad , manau, litaratūros šiam darbui rašant tikrai netruks.
Šis referatas apie vienintelę vandens pilį visoje Rytų Europoje, o tai jau ir nusako kultūrinę reikšmę. Ji stūkso vienoje iš daugelio Galvės ežero salų. Pilis buvo statoma kaip gynybinė tvirtovė. Po Žalgirio mūšio pilis neteko savo gynybinės reikšmės . Ji tapo didžiojo kunigaikščio rezidencija. Trakų Salos pilyje 1430 m. spalio 27 d. mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Vėliau pilis buvo naudojama kaip kalėjimas. XVII a. visiškai apleista. Salos pilis - vienas iš labiausiai lankomų istorijos- architektūros paminklų Lietuvoje. Čia nuo 1962 m. veikia istorijos muziejus. Salos pilyje vyksta respublikiniai renginiai, festivaliai, koncertai.(3)
Šio referato pagrindinė tema – Trakų salos pilis. Darbe bus įdomu tai, kad pateiksiu istorinius faktus, istorikų nuomones, bei archeologinius faktus, Trakų salos pilies restauravimo aplinkybes.

ISTORINIS POŽIŪRIS Į TRAKŲ SALOS PILĮ

Trakų rajono Senųjų Trakų kaime, pasak legendos, Gediminas XIV a. pirmoje pusėje pastatydino pilį, kartu perkeldamas sostinę iš Kernavės. Pirmą kartą ši vietovė minima 1337 m. V. Marburgiečio kronikoje. XIV a. antroje pusėje čia jau stovėjo mūrinė pilis. 1345–1382 m. pilį valdė Gedimino sūnus Kęstutis, o apie 1350 m. joje gimė Didysis kunigaikštis Vytautas. 1375 m. Kęstutis savo sostinę iš Senųjų Trakų perkėlė į ežero apsaugotus Naujuosius Trakus. 1391 m. Senųjų Trakų pilis buvo sugriauta ir daugiau nebuvo atstatinėjama. Šiandien jos vietoje stovi XIX a. pab. neogotikinė bažnyčia.
Manoma, kad pilį iki 1377 m. pastatė Kęstutis, nes 1377 m. kryžiuočių kelių aprašymuose Naujųjų Trakų pilis jau yra paminėta. XV a. ankstesnius žemės ir medžio konstrukcijų įtvirtinimus pradėta keisti mūru. Pilis baigta statyti jau Vytauto valdymo laikais. XIV a. ji turėjo šešis bokštus, iš kurių dviejuose buvo...