Tinklų svarba verslo organizacijose

Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Tinklų svarba verslo organizacijose


Tinklinė organizacija- tai organizacija, kurios kiekvienas narys yra įsisąmoninę, kad jų organizacija priklauso aukštesnio lygmens sistemai- tinklui, kuriame atskiros organizacijos derina savo tikslus su tinklinės organizacijos tikslais, bendradarbiavimą grindžia nehierarchiniais , lygiateisiais santykiais. Tokiai organizacijai būdingas autonomiškumas, organizacijų įsipareigojimas viena kitai ir stipri, pozityvi priklausomybė, bendradarbiavimas, bendras tikslas ir vizija, platesnis vadovų ir lyderių vaidmuo, plačios kompetencijos darbuotojai, skaidrumas, apibrėžtos tinklo ribos, abipusės investicijos.
Smulkiosios ir vidutinės įmonės dažnai yra saistomos subrangos sutarčių su didžiosiomis bendrovėmis arba yra finansiškai jų valdomos. Tačiau ir jos pačios, ieškodamos nišų rinkodarose bei siekdamos įgyvendinti bendradarbiavimo sumanymus, dažnai imasi iniciatyvos užmegzti tinklaveikos ryšius su keliomis didesnėmis firmomis bei kitomis smulkiomis bei vidutinėmis įmonėmis.
Pastaraisiais metais ryškėjančio organizacinio modelio pavyzdys yra didžiųjų bendrovių jungimasis i vadinamąsias strategines sąjungas. Šios sąjungos labai skiriasi nuo tradicinių susitarimų, nes jos yra susijusios su tam tikrais laikotarpiais, rinkomis, produktais bei procesais ir nemažina konkurencijos visose susitarimuose neminimose srityse. Taip tampa vis sunkiau gauti slaptą informaciją, kuri yra pagrindinis konkurencinis ginklas, tad neretai savo jėgas sujungia dvi ar daugiau bendrovių, siekdamos sukurti naują produktą ar patobulinti technologiją. Tačiau didžiosios bendrovės šioje sistemoje nėra, operacijas bendrovės atlieka drauge su kitomis firmomis- ne su šimtais ar tūkstančiais subrangos ar pagalbinių įmonių, o su dešimtimis sąlyginai lygių partnerių.

Tinklų veikla: „Cisco“ modelis

Galimas daiktas, kad internetu grindžiamos ekonomikos verslo modelio pavyzdžiu taps globalinis tinklinis verslo modelis, kurį pasiūlė Cisco Systems kaip savo verslo organizavimo bei strategijos išraišką. Jo esmė, kad tai, kaip bendrovė dalijasi su sistemomis, iš esmės lemia jos santykių patvarumą. Nebepakanka būti susijusiam: verslo...