Testas nacijų europa lietuvių tautinis sąjūdis

Istorijos testai
Testas
 5
Microsoft Word 29 KB
1 puslapis

Testas. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis

1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju?

a) “Geležinis kancleris”
b) “Geležinis kalavijas”
c) “Otas fon kalavijas”

2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ?

a) Simonas Daukantas
b) Dž. Garibaldis
c) Dž. Madzinis

3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava?

a) Aleksandro II
b) Vladiminro Iljičiaus Uljanovo (Lenino)
c) I. Martovo

4. Kokios organizacijos propagavo žydų gryžimą į Palestiną?

a) “Siono mylėtojų”
b) “Filaretų”
c) “Angliakasių”

5. Kas buvo didžiausi Rusijos valdžios priešai?

a) Bažnyčios ir vienuolynai
b) Nelegalūs lošimo namai
c) Siono mylėtojai

6. Kokia buvo Rusijos socialinė struktūra XIX a. viduryje?

a) 1 % bajorų, 9 % miestiečių, dvasininkų, inteligentų, 90 % baudžianinkų
b) 50 % bajorų, 50 % baudžiauninkų
c) 45 % inteligentų, 5 % bajorų, 50 % baudžiauninkų

7. Kur išėjo pirmasis lietuviško laikraščio “Aušra” numeris?

a) Tilžėje
b) Ragainėje
c) Karaliaučiuje

8. Kokiu laikotarpiu buvo draudžiama spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotynišku raidynu?

a) 1864 – 1904 m.
b) 1883 – 1886 m.
c) 1889 – 1804 m.

9. Kada buvo panaikintas...