Testai

. Epidermis dengia . a senų augalų ir medžių paviršių . b nesumedėjusių žolinių ir jaunų sumedėjusių augalų paviršių . c tik žolinių augalų paviršių . d tik sumedėjusių augalų paviršių . e jaunų žolinių augalų ir sumedėjusių medžių paviršių . Išorinės sekrecijos egzokrininės liaukos išskiria sekretus į . a tiesiog į kraują . b latakus arba ertmes . c ...
Biologija,  Testai,  2 psl.
2011 06 25
Civilinės saugos testas ?avarijos ir katastrofos?. Avarija tai. A netikėtas gedimas susijęs su dideliais nuostoliais. B kova su gaivalinėmis nelaimėmis. C darbai ekstremaliomis situacijomis. Avarijų lygmenys yra šie. A avarinė situacija ribota avarija miesto avarija regiono avarija. B regioninė avarija vietinė evarija miesto avarija ribota avarija. C avarinė situacija ribota avarija ...
Aplinka,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Testas. Ekologija ir aplinkosauga. 12 kl. B kursas. Kur gyvena azotą fiksuojančios bakterijos. A ant kai kurių augalų šaknų. B galvijų žarnyne. C žmogaus kvėpavimo takuose. D žmogaus žarnyne. Yra skruzdėlių kurios susmulkina medžių lapus ir ant jų įveisia grybų plantacijas. Skruzdėlės parūpina grybams maisto ir pačios minta tais grybais. Tokie grybų santykiai vadinami. A ...
Biologija,  Testai,  2 psl.
2011 06 25
Testas. Medžiagų pernaša ir šalinimas kvėpavimas. 11 kl. B kursas. Kvėpavimas – tai ląstelėse vykstantis procesas kurio metu. A saulės šviesos energija sukaupiama angliavandeniuose. B dalyvaujant deguoniui išlaisvinama maisto medžiagose esanti energija. C iš aminorūgščių sintetinami baltymai. D suskaidoma vandens molekulė ir išsiskiria deguonis. Azoto oksidais atmosferą ...
Biologija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Tarpukaris. Kada susikūrė ssrs. A1924m. Sausio mėn. B1923m. Gruodžio mėn. C1922m. Gruodžio mėn. D1922m. Spalio mėn. Kada sukurta italijos fašistinė valstybė. A1928m. B1929m. C1927m. D1930m. Kurie valdovai valdė šias valstybessujunkite. Avokietija amusolinis. Bitalija bstalinas. Cssrs chitleris. Djav druzveltas. Kada susikūrė nepas. A1921m. B1920m. C1922m. D1919m. Kur vyko taikos ...
Istorija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Testas. Medžiagų pernaša ir šalinimas kraujotaka. 11 kl. Bendrasis kursas. Tikslas. Patikrinti kaip mokiniai įsisavino šią temą. Kraujas į dešiniosios rankos kapiliarus atiteka iš širdies. A kairiojo prieširdžio. B dešiniojo skilvelio. C kairiojo skilvelio. D dešiniojo prieširdžio. Plaučių vena kraujas atiteka į širdies. A dešinįjį prieširdį. B dešinįjį skilvelį. C ...
Biologija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Mišinių sudėtis. Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai. 1 variantas. Kuris būdas tinka vienalyčiams mišiniams išskirstyti. A nusistovėjimas c centrifugavimas. B filtravimas d kristalizavimas. Koks būdas taikomas deguoniui iš oro gauti. A chromatografija c distiliavimas. B ekstrahavimas d kristalizavimas. Medžiagos masės dalis mišinyje 065 arba. A 0065 b 065 c 00065 d 0. Kiek gramų ...
Chemija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Ekonomika. Kai paklausa didėja greičiau nei pasiūla. Yra prekių ir paslaugų perteklius. Didėja kainos. Atsiras gamybos kaštų sukeliama infliacija. Visi išvardyti variantai. Visiškas užimtumas – tai laikotarpis kai. Randa darbo visi kurie jo ieško. Nedarbas lygus arba yra mažesnis už laikinojo ir struktūrinio nedarbo lygius. Tikrasis nedarbo lygis sutampa su ciklinio nedarbo ...
Ekonomika,  Testai,  12 psl.
2011 06 25
Turinis. I. Uždaviniai. 1 uždavinys?????????????????????????????. Uždavinys?????????????????????????????. Uždavinys?. Uždavinys?????????????????????????????. Uždavinys?????????????????????????????. Uždavinys?????????????????????????????. Ii priedai. 1 priedas??????????????????????????????. Priedas??????????????????????????????. Priedas??????????????????????????????17. 1 uždavinys pagal ...
Ekonomika,  Testai,  6 psl.
2011 06 25
Romantizmo lietuvoje laikotarpis. Xix a. Pr. – xix a. Pab. Xix a. I pusė – xx a. Pr. Xix a. Vid. – xx a. Pr. Xix a. Pab. – xx a. I pusė. Pirmasis lietuvoje išleistas romantinis kūrinys. A. Mickevičiaus baladžių ir romansų tomelis. A. Baranausko ?anykščių šilelis?. A. Mickevičiaus ?gražina?. S. Daukanto ?darbai senųjų lietuvių ir žemaičių?. Knygos ?romantizmo tradicija ...
Lietuvių kalba,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Cinko istorija. Cinkas zn. Cinko gavimas. Cinkavimas. Cinko oksidas. Cinko lydiniai. Cinko organiniai junginiai. Cinko preparatai. Cinko sulfatas. Cinkografija. Diagramos. Cinko istorija. Cinko atradėjas nežinomas. Apie cinko junginių vartojimą akių vokų uždegimui ir žaizdoms gydyti skaitome romėnų rašytojo plinijaus vyresniojo raštuose. Xiii amžiuje gyvenęs markas ...
Chemija,  Testai,  4 psl.
2011 06 25
Testai rekvizitų įforminimas. 1 variantas. Kokio formato popieriaus lapuose įforminami dokumentai. Dokumentai įforminami tokių formatų pagal lst en 202162001 ir iso. 3531975 standartus popieriaus lapuose a4 210 x 297 mm a5 148 x. Mm ir a4 l 210 x 297mm a5 l 148 x 210 mm. Dokumentams kurie rengiami. Ir saugomi tik skaitmeninėje laikmenoje nurodyti formatai netaikomi. Kokio pločio ...
Raštvedyba,  Testai,  6 psl.
2011 06 25
...
Chemija,  Testai,  1 psl.
2011 06 25
...
Ekonomika,  Testai,  5 psl.
2011 06 25
Variantas. Ar gali prekės kainos augimas sąlygoti šios prekės paklausos augimą. A ne kadangi tai prieštarauja paklausos dėsniui. B taip jeigu tai normali prekė. C taip jeigu tai žemesnė prekė ir išlaidos šiai prekei sudaro pagrindinę dalį vartotojo biudžeto. D taip jeigu ta prekė neskirta vartotojui. Jeigu sumažėjus vienos prekės kainai 2 procentais kitos prekės paklausa ...
Ekonomika,  Testai,  4 psl.
2011 06 25