Telekomo teorijos laboratoriniai labaratorinis

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiai

Blokiniai kodai

a0,a1…ak-1 – informacinis masyvas
Papildžius informacini masyvą kontroliniais kodais c0,c1…cn-1, gausim sisteminį blokinį kodą:
a0,a1…ak-1 c0,c1…cn-1
n - bendras simbolių kiekis
k – informacinių simbolių kiekis
r – kontrolinių simbolių kiekis
n-k=r
Vieni nuo sisteminiai kodai skiriasi kontrolinių simbolių sudarymo algoritmais.
Vieni iš plačiai paplitusių sisteminių kodų – tiesiniai sisteminiai kodai. Jų kontroliniai kodai išreiškiami informacinių kodų pirmo laipsnio laipsniniais polinomais.
• Tiesiniai sisteminiai dvejetainiai kodai išreiškiami:
Cv=x0*a0+x1*a1+…+xk*ak;
Cv=(nuo j=0 iki k-1)jv*aj; v=0…r-1
jv – dvejetainis koeficientas
Tarkime turime tiesinį kodą:
(5,3)
21=1 11=1 01=0
20=1 10=0 00=1
C1=a2+a1
C0=a2+a0
Kombinacijos nuo
000 C1=0 C0=0 00000
01 C1=1 C0=1 00111
010

111
• Matricinis sisteminių kodų sudarymas
Visas sisteminio kodo leidžiamas kombinacijas galima gauti turint pradines kombinacijas. Tos pradinės kombinacijos turi tenkinti sąlygas:
• Neturi būti nulinės kombinacijos pradinėse kombinacijose
• Kodinis atstumas tarp dviejų pradinių kombinacijų neturi būti mažesnis kaip dmin
• Kiekviena pradinė kombinacija turi turėti kaip dmin vienetų skaičių.

a11 a12 … a1k b11 b12 … b1r
a21 a22 … a2k b21 b22 … b2r
Pn,k= ………………………
ak1 ak2 … akk bk1 bk2 … bkr
Informacinis Patikras
Uk Hp
Pn,k= Uk *Hp
Patikros matricos sudarymo sąlygos:
• Vienetukų kiekis patikros matricoje turi būti ne mažesnis kaip dmin-1
• Suma patikros matricos dviejų eilučių turi būti ne mažesnė kaip dmin-2
Kontrolinių simbolių skaičiavimas tiesiniams kodams, naudojant patikros matricą:
Sudaroma transponuota patikros matrica:
b11 b21 … bk1
b12 b22 … bk2
Hp’=...