Teisingumas ir ekonomines sistemos

Etikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Ekonomines sistemos referatas. Ekonomines sistemos referatas.

TURINYS

Įvadas 3
I. Etika versle 4
II. Etiketas ir jo svarba versle 5
III. Verslo etikos turinys ir jos apibrėžimai 8
IV. Verslo sėkmės sąlygos 9
Išvados 12
Literatūra 13

ĮVADAS

Šiuolaikinė valstybė yra nuolat besivystanti atvira sistema, nuo kurios valdžios struktūrų bei valdymo priklauso ne tik atskirų individų padėtis ir elgsena, bet ir visos visuomenės raida.
Etika neneigia nei gerovės, nei sėkmės, nei malonumų. Etika moko skirti tikrasias vertybes nuo tariamųjų, reikalauija turtinti sielą ir stiprinti dvasią, atveria gyvenimo didybę ir prasmę, nustato pirmenybes ir normas.
Verslas – aktyvi žmonių veikla, kuri siekia pelno. Verslas atsiranda tada, kai keli individai turi bendrą siekį ir sukuria prielaidą atsirasti tam tikrai struktūrai, kuri leis įgyvendinti tai, ką jie nori – ši struktūra vadinama organizaciija.
Etika nuo verslo yra neatsiejama. Pagrindinė vertybė – atsakomybė, tai lyg „varikliukas“, kuris užveda verslą.

ETIKA VERSLE

Sokratas yra pasakęs: „Sakau jums, kad ne iš pinigų dorybė atsiranda, o iš dorybės pinigai ir visi kiti žmonių turtai, ir piliečių, ir valstybės“
Po Antrojo pasaulinio karo JAV imta plėtoti verslo etikos dėstymas. Kadangi visuomenės demoralizacija tolydžiai ir pastebimai, kartais grėsmingai didėjo, todėl buvo ieškoma atoveikų.
Amerikiečių visuomenę kamavo, ir kai kurios priežastys dar esti „gyvos“:
1. apgavikiška ir kvaišinanti reklama, skatinanti apgailėtiną miesčionizmo plėtrą;
2. korupcija ir kyšininkavimas;
3. gamtos niokojimas, aplinkos nuodijimas ir teršimas;
4. apskaitos klastojimas ir auditorių klaidinimas;
5. psichinės suktybės, apgaulės, manipuliacijos;
6. vagystės, smurtas;
7. seksualinis priekabiavimas;
8. narkomanija ir materinio hedonizmo (fiziologinių malonumų kulto) siautulys
Tokio blogio apstu ne tik JAV, tačiau šios šalies įvaizdį pasaulyje lėmė tikra laisvės manija, tad ir atskaitos sistema jai buvo ir yra daug aukščiau nei kur kitur.
Dideli ekonominiai laimėjimai, nenuginčijama pergalė Šaltajame kare dar padidino JAV tarptautinį autoritetą, todėl demoralizacijos įveika ir kultūros lygio aukštinimas tapo kaip niekad svarbūs.
Politologas Z.Bžezinskis teigė, kad didelę žalą verslui ir pilietinei kultūrai daro „parazitiška bylinėjimosi manija, kuri neturi lygių pasaulyje (daugiau nei trečdalis pasaulio praktikuojančių teisininkų yra JAV), kuri verčia civilinius ieškinius nagrinėjantiems teismams skirti apie tris procentus Amerikos bendrojo vidaus produkto“.
Politologui apmaudu, kad kartu su laimėjimais atsiranda ir bėdų, kurių...