Teisine valstybe ir teises viespatavimas labaratorinis

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 140 KB
18 puslapiai

Teisinė valstybė referatas nemokamai. Teisinė valstybė referatas nemokamai.

Turinys

1. Įžanga ……………………………………………………………………
2. Dėstymas:
2.1 Teisinės valstybės ištakos ………………………………………………
2.2 Teisinės valstybės sąvoka………………………………………………
2.3 Formalusis teisinės valstybės modelis…………………………………
2.4 Turiningasis teisinės valstybės modelis
2.5 Socialinė teisinė valstybė…………………………………………………
2.6 Teisinės valstybės idėja Lietuvoje
2.7 Teisės viešpatavimo sąvoka anglosaksų teisinėje sistemoje………………
2.8 Teisinio įstatymo viršenybė……………………………………………….
2.9 Žmogaus teisių realybė – teisinės valstybės pagrindinis matas……………
2.10 Teisės viešpatavimas – strateginė tautos orientacija……………………
3. Pabaiga……………………………………………………………………

Teisinė valstybė - tai šiuolaikinės, naujo tipo valstybės teorinis modelis, valstybės, pretenduojančios įveikti klasinės valstybės tradiciją ir tapti skirtingų socialinių grupių (klasių) bendradarbiavimo bei jų gėrovės garantavimo politine, teisine organizacija. Du paskutinius šimtmečius, o ypač po Antrojo pasaulinio karo, ji yra viena iš labiausiai Vakaruose paplitusių ir prestižiškiausių politologinės, teisinės minties temų ir valstybinės raidos praktinių idealų. “ Šiandien beveik nėra valstybės, kuri neturėtų pretenzijos būti “ teisine valstybe”,- rašo vokiečių teisininkas Herbertas Kriugeris. Pagal šį modelį savo valstybinį gyvenimą jau ne vieną dešimtmetį organizuoja Europos ir Šiaurės Amerikos visuomenės. Ta pačia linkme orientuojasi ir Lietuva.
Teisinę valstybę trumpai galima apibūdinti taip: tai valstybė, kurios veiklos laisvę riboja teisė. Šiuo atveju nesvarbu, kokia prasmė suteikiama žodžiui “ teisė”; nė viena teisinė valstybė negali pažeisti tam tikrų didesnės galios nuostatų, nesvarbu, kas būtų visuomenės laikoma šių nuosatatų šaltiniu – visuomenės valia ( Prancūzija) ,tautos istorija ( Anglija ), Dievo žodis ( Izraelis, teokratinės valstybės ), bendrieji kosminės sąrangos principai ( Senovės Kinija ir Indija ) ar protas ir sąžinė ( Amerika ); šiais pavyzdžiais nenorima teigti tai, jog, tarkime, Senovės Kinija buvo teisinė valstybė, bet tik tai, kad įstatymų leidėjų valios, išreikštos teise, legitimumo kriterijai gali būti intepretuojami labai įvairiai.
Tai susiję su bendru tautų politinio gyvenimo demokratėjimu: teisinės valstybės idėja, siekdama palenkti valstybę teisei...