Teisės referatai

Turinys. I. Įvadas. 2 psl. Ii. Dėstomoji dalis. Darbo drausmės samprata. 3 psl. 2 darbo drausmės užtikrinimo būdai. 4 psl. Drausminės atsakomybės pagrindai. 5 psl. A darbo drausmės pažeidimas. 5 psl. B drausminės nuobaudos parinkimas jos skyrimo tvarka ir terminas. 6 psl. Cdrausminės nuobaudos apskundimas ir panaikinimas. 7 psl. Specialioji drausminė atsakomybė. 8 psl. A teisėjų ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Pagal civilinio kodekso. Straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas premijas o draudimo įmonė draudikas - išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar asmeniui kuris įgyja tokią teisę pagal draudimo sutartį jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Gali būti draudžiami tik įstatymo ginami interesai. ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Sutarties samprata sutarties laisvės principas. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Nuomos sutartis. Bendrosios nuostatos. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Išvados. Literatūra. Viena iš prievolių teisės sudedamųjų dalių yra sutarčių teisė. Sutartys yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti pakeisti ar nutraukti ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas 3 psl. Konstitucinio teismo statusas 4 psl. Pagrindiniai teismų veiklos principai 4 psl. Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka 6 psl. Lietuvos respublikos teismų sistema ir jų. Kompetencija 8 psl. Literatūra 12 psl. Įvadas. Konstitucinis teismas sprendžia ar įstatymai ir kiti seimo aktai neprieštarauja konstitucijai o respublikos prezidento ir vyriausybės ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Turinys. Įžanga. Keleivių ir bagažo vežimo sutartis. Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelio transportu. Keleivių vežimas. Bagažo vežimas. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Geležinkelio įmonių atsakomybė. Keleivio atsakomybė. Keleivių ir bagažo vežimas jūra. Keleivių registravimas. Bagažo vežimo tvarka. Bagažo saugojimas terminaluose. Keleivių teisės ir ...
Teisė,  Referatai,  12 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Institucijos charakteristika. Institucijos istorija. Institucijos modelis. Pagrindiniai rodykliai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Institucijos strategija vizija prioritetai tikslai uždaviniai priemonės. Išvados. Literatūra. Įvadas. Nors ir labai gaila bet mūsų šalyje kaip ir visame pasaulyje yra dalis žmonių nenorinčių gyventi pagal visiems priimtinas gyvenimo ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Europolas. Plintant ir tobulėjant tarptautiniam nusikalstamumui jau prieš gerą dešimtmetį europos sąjungoje atsirado poreikis įkurti bendrą teisėsaugos instituciją kuri padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu visoje jos erdvėje. Galiausiai 1999 metais įsteigiamas europos policijos biuras vadinamasis europolas kurio būstinė įsikuria hagoje olandija. Nors europolo įkūrimo ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Planas. Įvadas. 3p. I. Trunpa savivaldybių apžvalga. Ii. Savivaldybė. 7p. Iii. Savivaldybių funkcijos. 8p. Iii. I savarankiškosios. 8p. Iii. Ii priskirtosios. 8p. Iii. Iii valstybinės. 9p. Iii. Iv sutartinės funkcijos. 9p. Išvados. 15p. Literatūra. 16p. Įvadas. 1 savivaldybės plačiąją prasmeteisiškai įforminti socialiniai susivienijimai kurie jungia laisvanoriškai tam tikrus ...
Teisė,  Referatai,  8 psl.
2011 06 27
Turinys. Įžanga ??. ?????????????????????. ?????? 3 psl. Pridėtinės vertės mokestis. ???. ????????. ????????. 4 - 6 psl. Pvm objektas ???. ???????????????????????. 7 psl. Pvm tarifai ?????. ???????????. ??. ??????? 7 - 8 psl. Išvados ????????????. ?????????????. ???. 9 psl. Naudota literatūra??. ?????????????. ???????. 10 psl. Įžanga. Teisė yra sistema valstybės nustatytu ar ...
Teisė,  Referatai,  4 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Autorių teisių bei gretutinių teisių objektai ir subjektai. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga ir gynimas. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas. Techninės apsaugos priemonės. Teisių gynimo būdai. Turtinės žalos atlyginimas. Kompensacijos. Neturtinės žalos atlyginimas. Laikinosios priemonės. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių ...
Teisė,  Referatai,  8 psl.
2011 06 27
Anotacija. Eutanazija ir padėjimas nusižudyti valstybei tapusiai atvirai pasauliui tenka perimti ne tik laimėjimus bet ir problemas. Kasmet pasaulyje įteisintai nužudoma apie 60 mln. Beginklių žmonių. Abortų ir eutanazijos plitimas leidžia suvokti kad tarp mūsų nėra nė vieno nekalto ir už nieką neatsakingo. Bendra atsakomybė už silpnųjų žudymą įstūmė pasaulį į ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Lietuvos respublikos teisminė valdžia. Teisminės valdžios samprata. Teisminės valdžios veiklos principai. Teisingumo vykdymas. Lygybė prieš įstatymą. Nekaltumo prezumpcija. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas. Teisė į teisminę gynybą. Teismo proceso kalba. Teisė į gynybą ir teisinę pagalbą. Teismo proceso viešumas. Techninių priemonių naudojimas. Teismų ...
Teisė,  Referatai,  11 psl.
2011 06 27
Panevėžio kolegija. Verslo ir technologijų fakultetas. Teisės pagrindai. Referatas. Darbo sutartis. Darba priėmė e. Čiužienė. Turinys. 1 įvadas. Darbo sutartis. Garantijos ir apribojimai priimant į darba??. ?. Kai kurių darbo sutarčių rūšių ypatybės. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka?????????. ?. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas????????. ?. Darbo ...
Teisė,  Referatai,  8 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas ????????????????????????????????. 2 p. I. Advokatūros teisinio statuso užuomazgos lietuvoje ir istorinės teisinės ištakos. 3 – 4 p. Ii. Advokatų vieta lietuvos teisinėje sistemoje. Pagrindiniai veiklos principai. 5 – 7 p. Iii. Asmens pripažinimas advokatu. 8 – 10 p. Iv. Teisė verstis advokato veikla. 11 – 12 p. V. Advokatų teisės ir pareigos. Advokatų veiklos ...
Teisė,  Referatai,  13 psl.
2011 06 27
Įvadas. Lietuvos respublikos vyriasybė sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. Ministro pirmininko seimo pritarimu skiria ir atleidžia respublikos prezidentas. Pradedami eiti savo pareigas ministras pirmininkas ir ministrai seime prisiekia būti ištikimi lietuvos respublikai laikytis konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato vyriausybės įstatymas. Lietuvos respublikos ...
Teisė,  Referatai,  5 psl.
2011 06 27