Teisė

Turinys. I. Įvadas. 2 psl. Ii. Dėstomoji dalis. Darbo drausmės samprata. 3 psl. 2 darbo drausmės užtikrinimo būdai. 4 psl. Drausminės atsakomybės pagrindai. 5 psl. A darbo drausmės pažeidimas. 5 psl. B drausminės nuobaudos parinkimas jos skyrimo tvarka ir terminas. 6 psl. Cdrausminės nuobaudos apskundimas ir panaikinimas. 7 psl. Specialioji drausminė atsakomybė. 8 psl. A teisėjų ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Pagal civilinio kodekso. Straipsnį draudimo sutartimi draudėjas įsipareigoja nustatytu laiku mokėti draudimo įmokas premijas o draudimo įmonė draudikas - išmokėti draudimo išmokas draudėjui ar asmeniui kuris įgyja tokią teisę pagal draudimo sutartį jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Gali būti draudžiami tik įstatymo ginami interesai. ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Sutarties samprata sutarties laisvės principas. Sutarčių rūšys. Viešoji sutartis. Nuomos sutartis. Bendrosios nuostatos. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Išvados. Literatūra. Viena iš prievolių teisės sudedamųjų dalių yra sutarčių teisė. Sutartys yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti pakeisti ar nutraukti ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Tarptautinė viešoji teisė. Tt specifika. Paskirtis kaip ir nacionalinės teisės – reguliacinė reguliacinė funkcija – reguliuoti tarptautinius santykius. Santykių pobūdis. O nacionalinėje teisėje – vertikalūs subordinaciniai. O tarptautinėje teisėje – horizontalūs pars in parem imperium non habet – reguliuoja santykius tarp lygiaverčių subjektų. Kitokio lygmens ...
Teisė,  Konspektai,  35 psl.
2011 06 27
. Žemės teisės samprata . Žemės teisė – tai savarankiška Lietuvos privatinės teisės sistemos teisės šaka kuri reguliuoja žemės nuosavybės naudojimo ir valdymo bei apsaugos santykius nustato šių santykių subjektų teises pareigas atsakomybę ir žemės ginčų sprendimo tvarką . Žemės teisiniai santykiai . Literatūroje yra labai įvairiai apibūdinami teisiniai santykiai ir ...
Teisė,  Konspektai,  13 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas 3 psl. Konstitucinio teismo statusas 4 psl. Pagrindiniai teismų veiklos principai 4 psl. Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka 6 psl. Lietuvos respublikos teismų sistema ir jų. Kompetencija 8 psl. Literatūra 12 psl. Įvadas. Konstitucinis teismas sprendžia ar įstatymai ir kiti seimo aktai neprieštarauja konstitucijai o respublikos prezidento ir vyriausybės ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Turinys. Įžanga. Keleivių ir bagažo vežimo sutartis. Keleivių ir bagažo vežimas geležinkelio transportu. Keleivių vežimas. Bagažo vežimas. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Geležinkelio įmonių atsakomybė. Keleivio atsakomybė. Keleivių ir bagažo vežimas jūra. Keleivių registravimas. Bagažo vežimo tvarka. Bagažo saugojimas terminaluose. Keleivių teisės ir ...
Teisė,  Referatai,  12 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. I skyrius. Bendrieji klausimai. Jurisdikcijos klausimai. Pripažinimo klausimai. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas. ?užsienio teisės? samprata. Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis. Tarptautinės privatinės teisės šaltiniai. Bendroji charakteristika. Konstitucija ir bendrieji teisės principai. Tarptautinės ...
Teisė,  Konspektai,  85 psl.
2011 06 27
Turinys. Įvadas. Institucijos charakteristika. Institucijos istorija. Institucijos modelis. Pagrindiniai rodykliai. Išoriniai ir vidiniai veiksniai. Institucijos strategija vizija prioritetai tikslai uždaviniai priemonės. Išvados. Literatūra. Įvadas. Nors ir labai gaila bet mūsų šalyje kaip ir visame pasaulyje yra dalis žmonių nenorinčių gyventi pagal visiems priimtinas gyvenimo ...
Teisė,  Referatai,  7 psl.
2011 06 27
Europolas. Plintant ir tobulėjant tarptautiniam nusikalstamumui jau prieš gerą dešimtmetį europos sąjungoje atsirado poreikis įkurti bendrą teisėsaugos instituciją kuri padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu visoje jos erdvėje. Galiausiai 1999 metais įsteigiamas europos policijos biuras vadinamasis europolas kurio būstinė įsikuria hagoje olandija. Nors europolo įkūrimo ...
Teisė,  Referatai,  6 psl.
2011 06 27
Prievolės sąvoka. Remdamiesi lietuvos respublikos civiliniu kodeksu prievolę mes apibrėžiame kaip teisinį santykįkurio viena šalis skolininkas privalo atlikti kitos šalies kreditoriui naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmoo kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininkokad šis įvykdytų savo pareigą. Lietuvoje sąvoka ?prievolė? yra vartojama ne ...
Teisė,  Konspektai,  7 psl.
2011 06 27
G. Švedo paskaitos. I tema. Baudžiamosios teisės sąvoka funkcijos sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. T. Baudžiamosios teisės sąvoka. Baudžiamoji teisė subjektyvine prasme ius puniendi. Baudžiamoji teisė objektyvine prasme ius poenala. Baudžiamosios teisės atsiradimas ir raida įvairiais valstybės vystymosi etapais. Baudžiamoji teisė teisinėje valstybėje. Baudžiamosios ...
Teisė,  Konspektai,  20 psl.
2011 06 27
Planas. Įvadas. 3p. I. Trunpa savivaldybių apžvalga. Ii. Savivaldybė. 7p. Iii. Savivaldybių funkcijos. 8p. Iii. I savarankiškosios. 8p. Iii. Ii priskirtosios. 8p. Iii. Iii valstybinės. 9p. Iii. Iv sutartinės funkcijos. 9p. Išvados. 15p. Literatūra. 16p. Įvadas. 1 savivaldybės plačiąją prasmeteisiškai įforminti socialiniai susivienijimai kurie jungia laisvanoriškai tam tikrus ...
Teisė,  Referatai,  8 psl.
2011 06 27
Turinys. Įžanga ??. ?????????????????????. ?????? 3 psl. Pridėtinės vertės mokestis. ???. ????????. ????????. 4 - 6 psl. Pvm objektas ???. ???????????????????????. 7 psl. Pvm tarifai ?????. ???????????. ??. ??????? 7 - 8 psl. Išvados ????????????. ?????????????. ???. 9 psl. Naudota literatūra??. ?????????????. ???????. 10 psl. Įžanga. Teisė yra sistema valstybės nustatytu ar ...
Teisė,  Referatai,  4 psl.
2011 06 27
Vu tarptautinės ir es teisės katedrai-. Tarptautinės viešosios teisės klausimai. Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Tarptautinės teisės sistema. Jto tarptautinis teismas kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Valstybių bendradarbiavimas kovojant ...
Teisė,  Konspektai,  76 psl.
2011 06 27