Tautinio ir pilietinio auklėjimo supratimas ugdymo problemos tikslai uždaviniai funkcijos metodai veiksniai

Konspektas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Ugdymą apsprendžia ne tik pasaulėžiūra, ne tik vietos sąlygos ar laiko reikalai, bet ir tautybė. Ugdymas visuomet buvo tautiškas, bet ne visada tautinis. Tautiškas auklėjimas – siekia tautos dvasią ir patirtį perkelti į auklėtinio protą ir širdį. Tautinis – siekia ugdyti žmogų, galintį vykdyti tautos paskirtį bei pašaukimą ir įgyvendinti jos idealą – tautinę darną.
Tautų išskyrimas iš žmonijos ir tautinės sąmonės atbudimas yra būtinos tautinio auklėjimo prielaidos. Senovėje buvo auklėjama kastai (rytų kultūrose) arba valstybei (Senovės Graikija ir Roma). Viduramžiais – draugijai (cechui, korporacijai) ir Bažnyčiai. Sąmoningas tautinis auklėjimas prasidėjo tik romantizmo epochoje. Nuo tada tautybė tapo ugdoma vertybe.
Tautinis auklėjimas – kai žmogui išvystoma tautinė jo būsena (tautinė individualybė), kai jis rengiamas specifiškam tautos gyvenimui. Tautinis auklėjimas neugdo žmogaus kaip žmogaus, bet ugdo jame tai, kas tautiška, kas jį padaro tautiniu individu. Tautinis auklėjimas nerengia žmogaus gyvenimui apskritai, bet rengia žmogų specifiškam tautos gyvenimui ir visoms tautinėms jo sritims.
Tautinio auklėjimo objektas – žmogus kaip tautinis individas.

Tautinio auklėjimo funkcijos.
Tautinė individualybė žmoguje yra sykiu ir įgimta, ir įgyta.
Tautinio auklėjimo funkcijos :
1. Išvystymas. Tautinė individualybė – gamtos davinys. Tačiau tai tik sėkla, augmuo, turintis savo dėsnius, kurie skleidžia žmoguje tautybės užuomazgas. Tačiau prigimtis pati viena neįstengia jokio daikto išvystyti tiek, kiek reikalauja vidinis jo tikslas. Prigimčiai pagalbon turi ateiti kultūra. Žmogaus prigimčiai išsiskleisti padeda ugdymas. Žmogus iš prigimties turi vienos ar kitos tautybės elementų, bet tikru tautiniu individu jis tampa tik patyręs tautinio auklėjimo. Taigi, viena tautinio auklėjimo funkcijų yra padėti prigimčiai išskleisti individo tautybę.
2. Perteikimas. Išvystymas iš esmės surištas su perteikimu. Tautines užuomazgas veikdo ir išskleidžia tik tautinės gėrybės. Kokia galia arba kokia ypatybė yra išvystoma, tokios gėrybės turi būti perteikiamos. Tautinių užuomazgų negalima išvystyti nei...