Taršos kontrolės priemonės leidimai ir mokesčiai

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Mokestis už aplinkos teršimą papildo biudžetą, yra galimybė ji didinti keičiant koeficientus “Valstybės žiniuose“. Valstybė iš surinktų mokesčių turi galimybę skirti lėšų aplinkos tvarkimui. Skaičiavimo metodika su cheminėmis-matematinėmis formulėmis, begalė koeficientų, lyginamųjų rodikliu sudetinga mokesčiu skaičiuotojams.
Daugiausia diskusijų kilo perskaičius 1998 m. liepos 24 d. "Valstybės žiniose" išspausdintą patvirtintą teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką. Buhalteriams ir įmonės vadovams tai buvo lyg priminimas apie LR mokesčių už aplinkos teršimą įstatymą 1991 m., kuriame nustatyta, kad mokesčius už aplinkos teršimą moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie teršia aplinką ir kuriems yra nustatyti normatyvai. Daugelis įmonių suprato, kad šį mokestį reikia mokėti tik toms įmonėms, kurioms nustatyti normatyvai. Nes tik 1994 m. sausio lld. Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo taikymo instrukcijoje išaiškinta, kad mobiliesiems taršos šaltiniams normatyvai nenustatomi. Mokesčius pagal nustatytą formą apskaičiuoja ir moka šio mokesčio mokėtojai, t. y. įmonės, eksploatuojančios mobiliuosius taršos šaltinius. Įstatymas atleidžia nuo aplinkos taršos mokesčio tas transporto priemones, kuriose yra teršalų neutralizatoriai, t. y. išmetamųjų dujų katalizatoriai. Nors įstatyme nustatyta, kad šį mokestį turėtų mokėti ir fiziniai asmenys, tačiau iš jų mokesčio už aplinkos teršimą iš automobilių išieškoti turbūt neįmanoma. Todėl mokesčio našta tenka tik įmonėms.

Aplinkos teršimo mokesčio lengvatos
Aplinkos teršimo mokesčiu neapmokestinami:
Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklą ir teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. Šios sistemos buvimą ir jos veikimą patvirtina mokesčio mokėtojo pateikta valstybinę techninę kontrolę vykdančios institucijos ar transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrą įmonės išduota pažyma, o naujoms transporto priemonėms, kurios registruotos nuo 2002 m. sausio 1d.- tipo patvirtinimo (pripažinimo) sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir sudėtinių transporto dalių atitiktį Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.
Fiziniai ir juridiniai asmenys (ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai ir kt.), teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, kai jie užsiima žemės ūkio veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijos AO1 skyriuje, ir jų pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 proc. visų...